PTIR

  • Conferinţa naţională “Finanţarea programelor dedicate tinerilor în perioada programatică 2014 – 2020″ organizată joi, 28 Noiembrie 2013 la Hotel Cişmigiu din Bucureşti a reunit speakeri din mediul guvernamental, neguvernamental, precum şi 180 de tineri interesaţi să dezbată subiectul referitor la Acordul de parteneriat 2014-2020.
  • Erasmus for Young Entrepreneurs, povestea de succes a Iuliei Ghiţă, tânăra care a lucrat timp de 3 luni alături de Johan Chiers de la Responsible Young Drivers (RYD), un ONG din Bruxelles, Belgia, care promovează siguranța rutieră în rândul tinerilor conducători auto
  • Conferinţa naţională “Finanţarea programelor dedicate tinerilor în perioada programatică 2014 – 2020″ organizată joi, 28 Noiembrie 2013 la Hotel Cişmigiu din Bucureşti

Succes cu stil in cariera!!!!!

logo M2

Esti femeie si:

  • Vrei sa afli care sunt cele mai cautate cursuri de formare profesionala care te pot ajuta in dezvoltarea  carierei?
  • Vrei sa inveti sa construiesti o cariera antreprenoriala de succes?
  • Vrei sa descoperi secretele unei activitati antreprenoriale cu stil de la femei de succes, mentori din cadrul Retelei Nationale a Mentorilor Antreprenoriatului Feminin?

Patronatul Tinerilor Intreprinzători din Romania (PTIR), in parteneriat cu Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri si Turism (DIMMMAT), Centrul de Consultanta si Management al Proiectelor EUROPROJECT si Asociatia Centrul de Dezvoltare SMART, are deosebita placere de a va invita la conferinta de presa din cadrul proiectului ”Reteaua Nationala a Mentorilor Antreprenoriatului Feminin – MENTORNET 2”, care va avea loc, vineri, 22 August 2014, ora 10:00 la Hotel Cismigiu.

Evenimentul are drept scop promovarea mesajului proiectului, a activitatii celor 14 mentorilor – femei de afaceri de succes, precum si a modalitatilor de inscriere si participare in cadrul proiectului. Evenimentul se va bucura de prezenta mentorilor din cadrul Retelei Nationale a Mentorilor Antreprenoriatului Feminin.

Obiectivul general al proiectului vizeaza diminuarea inegalitatilor de gen existente in societatea romaneasca prin incurajarea participarii pe piata fortei de munca si prin dezvoltarea spiritului antreprenorial al femeilor din cele 8 regiuni de dezvoltare ale tarii.

Va rugam sa confirmati participarea dumneavoastra la eveniment pana joi, 21 August 2014, ora 16:00, la adresa de e-mail denisa.vlad@ptir.ro.

Va asteptam cu drag!

Activity report

YEAR – Activity Report

București, 16 iulie 2014 – Comunicat de presă

simpract3

Începând cu data de 01 aprilie 2014, Asociația Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România (PTIR) participă la implementarea proiectul cu titlul „ SIMPRACT – Tranziția de la școală la viața activă prin practică și crearea de întreprinderi simulate”, cod contract POSDRU/160/2.1/S/13811, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, sub coordonarea Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR), în calitate de Beneficiar al finanțării, alături de alți opt parteneri de prestigiu, instituții de învățământ superior din România: Academia de Studii Economice din București, Universitatea Ovidius din Constanța, Universitatea Dunărea de Jos din Galați, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași, Universitatea Valahia din Târgoviște, Universitatea Constantin Brâncuși  din Târgu-Jiu.

Proiectul se înscrie în Axa prioritară 2 „ Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul major de intervenție 2.1. „Tranziția de la școală la o viață activă”, având o durată de implementare de 20 luni.

Obiectivul general  al proiectului vizează facilitarea tranziției de la școală la viața activă a 7000 de studenți înmatriculați în sistemul național de învățământ – printr-o serie de activități de consiliere, orientare profesională și acțiuni cu caracter inovator care vor conduce la dezvoltarea de competențe antreprenoriale și aptitudini de muncă necesare inserției acestora pe piața muncii. Abordarea proiectului se integrează în obiectivele POSDRU 2007–2013 prin prisma faptului că vizează dezvoltarea capitalului uman, întrucât programul de consiliere și orientare profesională și acțiunile cu caracter inovator vor contribui într-o manieră directă la corelarea acestuia cu oportunitățile de participare pe piața muncii. Beneficiile generate de implementarea proiectului vizează în principal grupul țintă.

Activitățile derulate în cadrul proiectului urmăresc:

1. Să faciliteze și să îmbunătățească accesul pe piața muncii pentru 7000 de studenți, prin furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională:

-  Ședințe de consiliere și orientare profesională individuale și de grup, organizate în universități, în cadrul unor workshop-uri și în cadrul Școlii de vară;

-  Servicii de consiliere și orientare profesională în spațiul virtual – prin utilizarea de instrumente TIC și o aplicație Smartphone.

2. Să susțină dezvoltarea spiritului antreprenorial și inovator în rândul a minim 2250 de studenți, prin organizarea și implementarea de activități de tip întreprindere simulată.

3. Să îmbunătățească inserția pe piața muncii a studenților prin intermediul stagiilor de practică în firme reale pentru 500 de studenți.

Instituțiile implicate în desfășurarea activităților își propun, ca prin implementarea proiectului, să contribuie la creșterea șanselor de integrare pe piața muncii a viitorilor absolvenți, fapt ce se va transpune în reducerea șomajului de lungă durată în rândul tinerilor. Beneficiarii indirecți ai proiectului sunt angajatorii, care vor beneficia de o forță de muncă calificată pe care o vor utiliza și care își va aduce contribuția într-o manieră directă la dezvoltarea activității și a cifrei de afaceri. O forță de muncă de calitate se va regăsi în servicii și produse de calitate și implicit angajatorii vor fi mai competitivi. Contribuția proiectului la atingerea obiectivelor specifice aferente axei prioritare și domeniului major de intervenție va fi reflectată prin îmbunătățirea procesului de inserție a absolvenților pe piața muncii.

PTIR – Departament Proiecte

Telefon/Fax: 40 213 107 710

E-mail: office@ptir.ro

simpract2

Conferința de presă ”Rețeaua Națională a Mentorilor Antreprenoriatului Feminin – MENTORNET 2”

logo M2

Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România (PTIR) în parteneriat cu Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri și Turism (DIMMMAT), Centrul de Consultanță și Management al Proiectelor EUROPROJECT și Asociația Centrul de Dezvoltare SMART a organizat joi, 3 Iulie 2014, ora 10:00, la Hotel Cișmigiu, București, Conferinta de presa din cadrul proiectului ”Rețeaua Națională a Mentorilor Antreprenoriatului Feminin – MENTORNET 2”

Evenimentul a avut drept scop prezentarea elementelor referitoare la modul în care se va desfășura proiectul: obiective, grup țintă, activități care raspund problemelor cu care se confruntă femeile din punct de vedere socio-profesional prin promovarea modelelor de succes din cadrul Rețelei Naționale a Mentorilor Antreprenoriatului Feminin, prin susținerea de sesiuni de mentorat, prin furnizarea de cursuri de formare profesională, prin stimularea dezvoltării de activități antreprenoriale, prin campania de promovare a importanței principiilor incluziunii sociale și a egalității de șanse pe piața muncii, prin dezvoltarea televiziunii online și a revistei tipărite ”Bussiness la feminin”, ca metode inovatoare de promovare a rolului și performanțelor femeilor în afaceri, prezentarea celor 14 Mentori din cadrul Rețelei Naționale a Mentorilor Antreprenoriatului Feminin, care vor costitui modelele de succes pentru grupul țintă al proiectului.

În cadrul evenimentului, alături de echipa Patronatului Tinerilor Întreprinzători din România reprezentată prin: doamna Denisa Vlad – Responsabil PR și comunicare PTIR, a luat cuvântul doamna Ana-Maria Borcea – Șef Serviciu Implementare Proiecte și Programe pentru IMM – DEPARTAMENTUL PENTRU IMM-URI, MEDIUL DE AFACERI ȘI TURISM.

Speakerii au pus accent pe beneficiile aduse de acest proiect și anume diminuarea inegalităților de gen existente în societatea românească, cât și de creșterea participării pe piața forței de muncă și dezvoltarea spiritului antreprenorial al femeilor din România.

Evenimentul s-a bucurat de un real interes atât din partea diferitelor categorii de femei, inclusiv a celor care au demarat deja o afacere, cât şi a mass-mediei.

Follow-up – Conferinta de presa Growing Up II

poza 1

 2014_06180003Miercuri, 18 Iunie 2014, în Sala Lipscani a Hotelului Cișmigiu, s-a desfăşurat conferinţa de presă de lansare a proiectului „Growing-Up II”, derulat în cadrul Programului Erasmus for Young Entrepreneurs (C6-621837).

La eveniment au luat parte domnul Marcel Ionescu – vice-preşedinte PTIR, domnişoara Daniela Oancea – coordonator de proiect, doamna Denisa Vlad – asistent manager în cadrul proiectului, tineri antreprenori și viitori antreprenori, precum şi reprezentanţi ai mass-media.

Obiectivul proiectului vizează încurajarea schimbului de experiență în afaceri între IMM-urile din Europa. Proiectul le oferă noilor antreprenori posibilitatea de a lucra împreună cu un antreprenor experimentat dintr-o altă țară participantă și de a-şi consolida competenţele necesare pentru iniţierea şi dezvoltarea propriei afaceri. Mai mult, proiectul urmărește internaționalizarea și creşterea competitivităţii IMM-urilor din ţările participante, prin facilitarea accesului pe piaţa europeană şi identificarea unor noi potenţiali parteneri de afaceri.

Denisa Vlad a deschis conferinţa printr-o scurtă prezentare a programului Erasmus for Young Entrepreneurs, precum şi a proiectului „Growing Up II” din perspectiva obiectivelor stabilite şi a rezultatelor anticipate. De asemenea, detaliază modalitatea prin care cei interesaţi pot deveni parte a programului, invintându-i să acceseze site-ul www.erasmus-entrepreneurs.eu, menţionând că înscrierile au fost iniţiate, aplicaţiile fiind deschise până la sfârşitul anului 2015. Totodată, prezintă o parte din statisticile programului, care evidenţiază interesul întreprinzătorilor în a realiza mobilităţi, de a explora noi pieţe şi de a stabili parteneriate. Din anul 2009 până în prezent, au fost finalizate 1680 de mobilități, majoritatea noilor antreprenori provenind din Italia (26%), Spania (23%), Grecia (5,6%), Franța (5,4%) și România (4,7%). Spania şi Italia deţin primele locuri la aplicaţii, cu 49% din totalul noilor antreprenori cuprinşi în program şi cu 43% din antreprenorii gazdă incluşi în proiect.

Cele mai solicitate domenii în care tinerii vor să-şi dezvolte o afacere au fost: publicitatea (14% din schimburile de experienţă), HORECA/ Turism (10% din schimburi), ICT, arhitectură și construcții,  educaţie, consultanţă (fiecare cu câte 8% din schimburile de experienţă).

  În continuare, domnul Marcel Ionescu, vice-preşedinte PTIR, a prezentat câteva dintre beneficiile schimburilor de experiență transnaționale între antreprenori aflați la început de drum și oameni de afaceri de succes și cu experiență din țările Uniunii Europene.

Proiectul „Growing-Up II”

Proiectul se derulează pe o perioadă de 24 de luni şi va facilita realizarea de stagii în străinătate pentru aproximativ 50 antreprenori aspiranţi sau antreprenori care şi-au lansat afacerea de mai puţin de 3 ani. De asemenea, prin proiect, 50 de antreprenori cu experiență vor acționa ca mentori pentru tinerii dornici să își perfecționeze capacitățile anterprenoriale.

Consorţiul proiectului Growing-Up II cuprinde 6 Organizaţii Intermediare (IO) din 5 State Membre ale UE: România, Polonia, Spania, Italia şi Estonia. Acestea sunt:

 

Perioada de implementare:   Februarie 2014 – Ianuarie 2016

Valoarea toală a proiectului: 353.044,53 €

Echipa PTIR

poza 2


STARTUP ROADSHOW – „Secrets of a successful ICT start-up”

20140618_214215

Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România (PTIR) a organizat Miercuri, 18 Iunie 2014, la hotel Cișmigiu, București, evenimentul STARTUP ROADSHOW „Secrets of a successful ICT start-up”.

Evenimentul a avut loc ca urmare a inițiativei Comisiei Europeane și European Young Innovators Forum (EYIF) de a organiza workshop-uri în 10 orașe europene (Poznan, Paris, Berlin, Praga, Atena, Londra, Madrid, București, Lisabona, și Budapesta), pe parcursul a opt luni de zile. Roadshow permite tinerilor participanți să interacționeze, să învețe și să fie instruiți de către modele de succes din domeniul IT, din România.

Tematica evenimentului a vizat promovarea în rândul tinerilor a antreprenoriatului din domeniul IT şi a exemplelor de bună practică. Astfel, la discuţii au luat parte, în calitate de mentori, tineri întreprinzători de succes care activează în domeniul IT: Alexandra Roată (Softlead), Cristian Tăbăcitu (UpDivision) și Radu Stănescu (Sandline).

20140618_182654În cadrul evenimentului, alături de echipa Patronatului Tinerilor Întreprinzători din România reprezentată prin: domnul Vasile Priceputu – Președinte PTIR, domnul Marcel Ionescu – Vicepreședinte PTIR, a luat cuvântul domnul Florin Nicolae JIANU – Ministru Delegat pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri și Turism, domnul Viorel PECA – Head of Unit Innovation, DG CONNECT, Comisia Europeană, domnul Kumardev Chatterjee – Președinte  EYIF-European Young Innovators Forum și domnul Patrik Kovács – Președinte JEUNE-Young Entrepreneurs’ Organization of the European Union.

Speakerii au pus accent pe beneficiile aduse de acest eveniment prin furnizarea unor modele de bună practică în domeniul IT, prin prezentarea măsurilor de sprijin pentru start-up-uri, și a celor mai noi oportunități în domeniul IT.

20140618_214246Evenimentul s-a bucurat de un real interes atât din partea studenților, tinerilor, tinerilor întreprinzători, reprezentanților organizațiilor de tineret, a oficialităţilor cât şi a mass-mediei.

Workshop-urile Startup Roadshow sunt organizate de reprezentanți ai tinerilor întreprinzători din fiecare țară parteneră, cu scopul de a construi un mediu de afaceri mai dinamic și mai puțin potrivnic pentru start-up-urile din Europa.

ECHIPA PTIR

Astazi, 18 Iunie 2014: STARTUP ROADSHOW – „Secrets of a successful ICT start-up” Hotel CISMIGIU, ora 18:00

Vino si vei afla:
- care este secretul unui start-up de succes in domeniul IT?
- care sunt cele mai noi oportunitati in domeniul IT direct de la reprezentantii Comisiei Europene?
- care sunt modelele de succes care activeaza in domeniul IT?
- care sunt masurile de sprijin pentru start-up-uri oferite de DEPARTAMENTUL PENTRU IMM-uri, MEDIUL DE AFACERI SI TURISM – invitat special: Domnul Florin Nicolae JIANU – Ministru Delegat pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri si Turism.

Tematica evenimentului va viza promovarea antreprenoriatului din domeniul IT si a exemplelor de buna practica in randul tinerilor. Astfel, la discutii vor lua parte tineri intreprinzatori de succes care activeaza in domeniul IT, in calitate de mentori: Alexandra Roata (Softlead), Cristian Tabacitu (UpDivision ) si Radu Stanescu (Sandline).
Pentru a va inscrie avem rugamintea sa ne transmiteti prin e-mail, la adresa denisa.vlad@ptir.ro, urmatoarele informatii: Nume/ Prenume/ E-mail / Varsta/ Gen / LinkedIn (dacă există) / Twitter (dacă există)/ Facebook (dacă există).

Elevii clujeni, cei mai buni din Romania la Planuri de afaceri in 2014!

Introducerea Competiţiei „BUSINESS PLAN” in calendarul national al MEN începând cu anul şcolar 2008-2009 a venit în sprijinul dezvoltării competenţelor antreprenoriale ale elevilor, facilitând corelarea pregătirii teoretice cu pregătirea practică a elevilor. Competiţia s-a adresat tuturor firmelor de exerciţiu (FE) înregistrate/reînregistrate în anul şcolar  2013-2014 la ROCT- Centrala Reţelei Firmelor de Exerciţiu/Întreprinderilor Simulate din România http://www.roct.ro/competitia-business-plan/ şi s-a desfăşurat în trei etape (locală, regională şi naţională).

Firma de Exercitiu Instant Construct SRL de la Colegiul Economic ” Iulian Pop” Cluj-Napoca, coordonata de dl. prof. Dorel Avram, formata din elevii Cosarca Sorin si Alexandra Oanes, firma calificata in urma castigarii etapei pe scoala, judeteana si a celei regionale Nord-Vest, a castigat Locul 1 in Romania la etapa nationala BUSINESS PLAN, organizata in data de 27 mai 2014 la Bucuresti de catre Ministerul Educatiei Nationale, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, Centrala Reţelei Firmelor de Exerciţiu/Întreprinderilor Simulate –ROCT,  Asociatia Euro 26 Romania, Patronatul Tinerilor Intreprinzatori din Romania si KulturKontakt Austria.

La Competitia Nationala Business Plan de la Bucuresti au participat cele mai bune 8 FE calificate din cele 8 regiuni de dezvoltarea ale Romaniei: Nord–Est, Sud-Est Dobrogea, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru si Bucuresti-Ilfov. In Competitia Business Plan in anul 2014 s-au inscris 380 de firme de exercitiu (FE) concurente din toata tara.

Domnul ministru delegat pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de Afaceri şi Turism,  Florin Nicolae Jianu a participat in decursul zile la faza nationala a competitiei Business plan sustinand importanta introducerii educatiei antreprenoriale si a conceptului de “firma de exercitiu” la nivelul tuturor institutiilor de invatamant.

Domnul Marius Moldovan, in calitate de reprezentant al Centrului Regional Start You Nord-Vest pentru Business Plan a transmis un mesaj castigatorilor subliniind ca “acest premiu binemeritat,  este o importanta carte de vizita in educatia voastra antreprenoriala cat si pentru viitoarea afacere reala! Felicitari! Valoarea nu asteapta numarul anilor, dar anii asteapta confimarea valorii, iar acum ati reconfirmat pentru voi, pentru profesorii vostrii, pentru scoala, pentru noi toti la un loc, faptul ca regiunea Nord-Vest este un reper educational antreprenorial in Romania in tranzitia de la scoala la viata activa.`

Competitia Business Plan este la a -VI- a editie, fiind organizata pe trei nivele (locală, regională şi naţională). Regiunea Nord-Vest, a ocupat locul 1 la nivel national in anul 2013 prin firma de exercitiu Eco-gen de la CN Andrei Muresanu din Bistrita, reusind sa castige locul 1 in Romania si in 2014 prin Firma de Exercitiu Instant Construct SRL  de la CE Iulian Pop din Cluj-Napoca !

Derularea Competitiei Business Plan 2014 a fost un efort comun, pentru care multumim tuturor profesorilor, elevilor, scolilor, partenerilor, oamenilor de afaceri si tututror firmelor de exercitiu din regiunea Nord-Vest care au adus plus valoare competitiei regionale in context national.

Scopul Competitiei Business Plan este acela de a forma, descoperi si valorifica idei de afaceri valoroase. Obiectivele Competitiei urmaresc valorificarea spiritului antreprenorial, initiativa, asumarea riscului, dezvoltarea unor competente, colaborarea, incurajarea competitiei simuland activitatea unei firme reale si activitati specifice mediului economic rea

ministru IMM_Florin JianuLocul1_FE _InstantConstruct_SRL_CE IulianPOP_ClujLocul 1 BP

Aplică pentru viitorul tău!

START PT TINE

Ai domiciliul în mediul rural?

Îți dorești să îți găsești un loc de muncă?

Îți dorești să fii antreprenor?

Dacă da, acum poți beneficia de oportunitățile puse la dispoziție prin proiectul  „Start pentru TINE!” care îți oferă:

-  Consiliere profesională și orientare în carieră

-  Creșterea șanselor de angajare prin dobândirea tehnicilor de căutare activă a unui loc de muncă, prin deprinderea modului de întocmire a „Scrisorii de prezentare”și a ,,CV-ului”, prin sfaturi profesionale cu privire la pregătirea și prezentarea la interviu, prin cunoașterea cerințelor necesare pentru învățarea și exercitarea diferitelor profesii

-  Posibilitatea de a fi integrat într-un program de formare profesională sau într-un program de dobândire a competențelor antreprenoriale

-  Facilități pentru noua ta afacere înființată în cadrul proiectului, prin incubare în cadrul Centrului START UP (asistență, consiliere și consultanță în vederea lansării și dezvoltării unei activități non-agricole)

Cum poți beneficia de toate aceste facilități?

Trebuie doar să te înscrii în proiectul „START pentru tine!” contactând Beneficiarul sau Experții noștri din cadrul Centrelor START UP:

  • Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România – telefon: 021.310.77.10, e-mail: office@ptir.ro
  • Asociația Comunelor din România – telefon: 021.311.99.69, e-mail: contact@acor.ro
  • Centrul de Consultanță și Management al Proiectelor EUROPROJECT – telefon: 0249.420.098, e-mail: office@europroject.org.ro
  • Asociația „Centrul de Dezvoltare SMART” – telefon: 0336.101.177, e-mail: office@smart.org.ro

Președintele Patronatului Tinerilor Întreprinzători din România, Domnul Vasile PRICEPUTU, a participat la „Forum-ul Național al IMM-urilor 2014”

Președintele Patronatului Tinerilor Întreprinzători din România, Domnul Vasile PRICEPUTU, a participat marți, 20 mai 2014, la „Forum-ul Național al IMM-urilor 2014” având ca temă „Direcții de îmbunătățire a mediului de afaceri etic pentru dezvoltarea IMM-urilor”, eveniment organizat de Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România în parteneriat cu Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, Fondul Român de Contragarantare, Groupama și Visa Europe.

În secțiunea dedicată organizației noastre, Domnul Președinte Vasile PRICEPUTU a subliniat că respectarea valorilor etice nu este opțională, ci reprezintă o condiție fundamentală a prosperității individuale și colective și a progresului economic și social. Cultura și educația, elemente fundamentale ce identifică și diferențiază oameni și națiuni, trebuie să stea la baza dezvoltării spiritului intreprenorial și a mediului de afaceri din România în următoarea perioadă și reprezintă ținta care trebuie atinsă pe termen lung.

Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România apreciază evenimentul drept unul de succes și dorește ca aspectele subliniate de Domnul Vasile PRICEPUTU să fie avute în vedere pentru îmbunătățirea și dezvoltarea mediului de afaceri.

 

Echipa PTIR