Share

Statutul PTIR

Scop

 1. PTIR are ca scop susţinerea, aparărarea, promovarea si reprezentarea intereselor profesionale, economice si sociale ale tinerilor intreprinzatori din Romania, inclusiv prin sustinerea, apararea şi promovarea investitiilor lor, respectiv a entităţii (societate comercială, asociaţie familială) constituite de acestia. In acest scop obiectivele PTIR au un caracter social, stimuland si promovand spiritul antreprenorial si intreprenorial in randul tinerilor, asigurând accesul acestora la cunostiintele legate de functionarea socio-economică a intreprinderilor, elaborand politici destinate tinerilor in general si tinerilor antreprenori si intreprinzatori in special.
 2. PTIR are ca misiune reprezentarea, susţinerea, apărarea şi promovarea intereselor  profesionale, economice şi sociale ale tinerilor întreprinzători din România şi ale IMM-urilor constituite de tineri.
 3. PTIR va contribui la afirmarea rolului tinerilor întreprinzători în dezvoltarea economică şi socială a României şi realizarea integrării economiei româneşti, în condiţii de eficienţă, în circuitul economic european şi mondial.
 4. PTIR va adera la Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) şi are ca misiune asigurarea funcţiei de înalt forum al acestuia de dezbatere a problemelor tinerilor întreprinzători din România şi al IMM-urilor constituite de tineri.

Obiective

PTIR are un caracter apolitic, autonom, independent, contribuind la dezvoltarea politicilor, strategiei şi planurilor de acţiune ale CNIPMMR, prin următoarele obiective specifice:

 1. să studieze problemele şi să proiecteze noi scenarii economice, tehnice, de dialog social şi negociere cu sindicatele, şi să asiste social problemele tinerilor întreprinzatori în general;
 2. să dezvolte afacerile tinerilor întreprinzători, chiar acţionând pentru a crea condiţiile optime pentru înfiinţarea acestora.
 3. să identifice modalitatea şi căile de formare profesională, metode şi tehnologii pentru succesul tinerilor întreprinzători;
 4. să elaboreze şi implementeze programe specifice, care să favorizeze formarea tânărului întreprinzător şi deprinderea competenţelor manageriale pentru gestionarea întreprinderii ;
 5. să identifice şi să realizeze cursuri de formare profesională şi managerială pentru tinerii întreprinzători şi să susţină şi promoveze învăţarea continuă a acestora;
 6. să dezvolte raporturi între instituţiile şcolare şi alte organizaţii de formare şi forţa de muncă.
 7. să coordoneze activităţile privind constituirea de sucursale ale PTIR pe lângă organizaţiile teritoriale ale Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR)
 8. să ia parte activ în cadrul structurilor Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România sau ca reprezentant al CNIPMMR în structurile de dialog social, la dezbaterile şi acţiunile privind îmbunătăţirea legislaţiei pentru tinerii întreprinzători şi adoptarea de programe/proiecte/stimulente pentru tinerii întreprinzători;
 9. să stabilească şi să întreţină, printr-o politică de “reţea”, un raport strâns cu sucursalele PTIR, constituite la nivelul organizaţiilor teritoriale ale CNIPMMR şi alte organizaţii de întreprinderi la nivel naţional şi internaţional;
 10. să formuleze propuneri pentru îmbunătăţirea legislaţiei pentru tinerii întreprinzători şi adoptarea de programme/proiecte/stimulente pentru tinerii întreprinzători şi să le prezinte spre adoptare organismelor de conducere ale CNIPMMR ;
 11. să formuleze propuneri privind strategia CNIPMMR pentru tinerii întreprinzători şi planuri de acţiuni pentru domeniile de interes comun ;
 12. crearea unui parteneriat real cu autorităţile publice pentru realizarea unui mediu de afaceri favorabil tinerilor întreprinzători, bazat pe principiile democraţiei, liberei concurenţe şi economiei de piaţă.

Descarca Statutul PTIR in format PDF

Descarca Actul constitutiv al PTIR in format PDF