Share

Propuneri de îmbunătăţire cu privire la ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor aparţinând întreprinzătorilor tineri, debutanţi în afaceri

Având în vedere sfera de acţiune a singurei organizaţii patronale care reprezintă interesele tinerilor întreprinzători din România, precum şi practicile europene, Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România îşi fundamentează prezentele propuneri pe studierea unui model de bună practică de la nivel european: L’auto-entrepreneur, masură aplicată cu succes în Franţa.

Document