Share

COMUNICAT DE PRESĂ – Lansarea proiectului „Start pentru afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia”

Asociația Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România în calitate de beneficiar, împreună cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de partener, implementează, începând cu data de 3 Ianuarie 2018, proiectul “ Start pentru afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia”.

Proiectul are o perioadă de implementare de 36 luni, cu o valoare totală de 11.150.504,77 lei şi este finanţat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară nr. 3, Locuri de muncă pentru toți, Obiectiv specific 3.7  Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană, „România Start-Up Plus”.

Proiectul are drept obiectiv general creșterea ocupării în regiunea de dezvoltare Sud Muntenia, prin dezvoltarea culturii antreprenoriale a persoanelor fizice (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă si înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) și susținerea înființării, dezvoltării și menținerii pe piață a întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană.

Obiectivele specifice proiectului sunt:

  • Susținerea dezvoltării spiritului antreprenorial la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud Muntenia prin dezvoltarea competențelor antreprenoriale pentru un număr de minimum 336 de persoane care intenționează să înființeze o afacere non-agricolă în zona urbană și care vor beneficia de formare antreprenorială.
  • Stimularea inițiativei antreprenoriale individuale prin acordarea de ajutoare de minimis pentru înființarea a minimum 42 de întreprinderi noi. Persoanele selectate în vederea acordării ajutorului de minimis vor participa la stagii de practică în întreprinderi reale, în scopul dobândirii de abilități practice în domeniul în care vor demara noua afacere, vor beneficia de consiliere, consultanță, mentorat pentru consolidarea și punerea în aplicare a planului de afaceri și vor fi sprijiniți în scopul înființării afacerilor.
  • Sprijinirea dezvoltării ș menținerii pe piață a celor minimum 42 de întreprinderi cu profil nonagricol din zona urbană înființate prin intermediul proiectului.

Grupul țintă al proiectului este format din 336 persoane fizice (șomeri, persoane inactive, persoane  care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) care intenționează să înființeze o afacerere nonagricolă în mediul urban și își au reședința sau domiciliul în regiunea în care se implementează proiectul (în mediul rural sau în cel urban) – Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia.

Principalele activități care se vor derula pentru atingerea obiectivelor propuse sunt:

  • Dezvoltarea și implementarea programului de formare antreprenorială
  • Implementarea planurilor de afaceri
  • Program de monitorizare a afacerilor.

Toți membrii grupului țintă vor beneficia de formare antreprenorială, îmbunătățindu-și astfel competențele antreprenoriale și devenind capabili să întocmească planuri de afaceri. Fiecare stagiu de curs va avea o durată de desfăşurare de 40 de ore, va fi autorizat ANC şi se va desfăşura pe parcursul a 5 zile.

Vor fi derulate 14 sesiuni de cursuri de dobândire a competențelor antreprenoriale, în cadrul fiecărui județ al regiunii de dezvoltare vizate prin proiect (în medie 24 participanți/stagiu de curs). Competențele dobândite de aceștia vor fi certificate ANC. Pentru stimularea implicării grupului țintă, în cadrul fiecărui stagiu de curs va fi organizat câte un concurs cu premii în bani. Vor fi acordate 42 de premii în valoare de 500 de lei.

Motivația principală o va reprezenta însă posibilitatea accesării ajutorului de minimis (în valoare de maxim 40.000 de Euro) care le va permite punerea în practică a ideii de afacere. În acest sens, vor fi lansate 2 competiții de planuri de afaceri, care vor fi deschise atât persoanelor din grupul tintă care au participat la programul de formare în domeniul antreprenoriatului desfășurat în cadrul proiectului, cât și altor persoane care se încadrează în categoriile de grup țintă eligibile și care intenţionează să își deschidă o afacere. În urma aplicării planurilor de afaceri de către membrii grupului țintă și evaluării acestora, vor fi selectate minimum 42 de planuri de afaceri care vor beneficia de ajutor de minimis.

Persoanele selectate în vederea acordării ajutorului de minimis vor participa la stagii de practică în întreprinderi reale, în scopul dobândirii de  abilități practice în domeniul în care vor demara noua afacere, vor beneficia de consiliere, consultanță, mentorat în scopul consolidării și punerii în aplicare a planului de afaceri și vor fi sprijinite în vederea înființării afacerilor. Funcționarea și dezvoltarea afacerilor finanțate va fi monitorizată permanent, inclusiv în perioada de sustenabilitate, pentru a minimiza riscul de eșec al acestora, precum și pentru a asigura dezvoltarea afacerilor, nu doar supraviețuirea pe piață.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Pentru informații suplimentare referitoare la proiect, vă rugăm să utilizați următoarele date de contact:

Andreea Melinte – Coordonator activitate informare

Adresa: Strada Spătarului, nr. 30, Sector 2, București

Telefon: 0318241592

Email: andreea.melinte@ptir.ro

Descarca varianta PDF a comunicatului de presa.