Share

Achizitie de Materiale publicitare: pliante, flyere, broşuri, mape de prezentare, pixuri, afişe, tricouri personalizate, sepci, bannere, roll-up, Cod CPV 22000000-0

 

 

Nr.inreg.48 / 06.02.2014

Achizitor: ,,Asociaţia Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România”
Adresa sediului social: Bucureşti,  Str.Spatarului, nr.30, sector 2
Titlul proiectului POSDRU:  “Garanţii pentru TINEri!”

ID proiect  POSDRU/126/5.1/S/139512

ID proiect POSDRU:

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,  ,,Investeşte în oameni!’’,  ,  Axa prioritară: 5 – „Promovarea măsurilor active de ocupare” Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”  

Calitatea achizitorului:

 Partener

 

In atentia potentialilor ofertanti,

 

INVITATIE  PARTICIPARE

 

Asociaţia Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România”, cu sediul social in Bucureşti, Str.Spatarului, nr.30, sector 2, website: www.ptir.ro, în calitate de achizitor, organizează achizitia directa prin prospectare a pietei – studiu al pietei, in vederea atribuirii contractului de achizitie de Materiale publicitare: pliante, flyere, broşuri, mape de prezentare, pixuri, afişe, tricouri personalizate, sepci, bannere, roll-up, Cod CPV 22000000-0 conform sectiunii Specificatii tehnice din documentatia de atribuire.

 

Nu se acceptă oferte alternative. Nu se accepta oferte partiale.

 

Achizitor

Asociatia ,,Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România” cu sediul social in Bucureşti, Str.Spatarului, nr.30, sector 2,  tel.021/ 310 77 10, fax: 021 / 310 77 10; website: www.ptir.ro.

 

Detalii suplimentare: Responsabil proiect – Jianu Florin Nicolae, tel.021/ 310 77 10, fax: 021/ 310 77 10.

 

Procedura de atribuire aplicata

Achiziţie directa, având în vedere Ordinul ministrului fondurilor europene nr.1120 din 15.10.2013 pentru procedurile simplificate aplicate de beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale, obiectivul “Convergenta publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.650/22.10.2013.

 

Categoria si descrierea  produselor care urmeaza sa fie furnizate

Achizitia Materialor publicitare Cod CPV 22000000-0 consta in achizitionarea de: pliante, flyere, broşuri, mape de prezentare, pixuri, afişe, tricouri personalizate, sepci, bannere, roll-up in vederea implementarii in bune conditii a proiectul POSDRU/126/5.1/S/139512 “Garanţii pentru TINEri!”, conform punctului 5 din documentatia de atribuire.

 

Identitatea vizuala a proiectului va fi pusa la dispozitia furnizorului in format electronic. Contractul intra in vigoare la data semnarii lui de catre parti si este valabil pana la data de  23 iunie 2015.

 

Modalitatea de obtinere a documentatiei de atribuire

Documentatia de atribuire se va obtine in mod gratuit in zilele lucratoare intre orele 9.00-17.30 de la urmatoarea adresă: Bucuresti, Str.Spatarului, nr.30, sector 2, mail office@ptir.ro ,Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 

 

sau se poate descarca gratuit de pe site-ul www.ptir.ro .

 

 

Modalitatile de finantare si de plata

Plata se va face prin virament bancar din contul de proiect al beneficiarului in contul indicat de prestator.

Contractul  POSDRU/126/5.1/S/139512 este cofinantat din Fondul Social European prin  Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, ,,Investeste in oameni!’’.

 

Termenul limita de primire a ofertelor

12.02.2014, ora 12.00

 

Modul de prezentare a ofertelor si adresa la care se transmit ofertele

Ofertele se transmit in plic inchis la urmatoarea adresa: Bucuresti , Str.Spatarului, nr.30, sector 2,  pana la data de  12.02.2014, ora 12.00

 

 

Data, ora si locul deschiderii ofertelor

 12.02.2014,  ora 13.00,  la adresa  Bucuresti , Str.Spatarului, nr.30, sector 2.

 

Criteriul de atribuire a contractului

Preţul cel mai scăzut.

 

Mai multe informatii despre Fondul Social European sunt disponibile la adresa de internet www.fseromania.ro .

 

 Responsabil proiect

Jianu Florin Nicolae

 

 

Descarca pdf Invitatie achizitie de Materiale publicitare

Descarca pdf Documentatie de atribuire achizitie de Materiale publicitare