non_formal

ID-ul proiectului (acordat de instituţia finanţatoare) 2012-5523/004-001 YT7 PSIQ7
Calitatea avută în cadrul proiectului (solicitant sau partner) Solicitant
Obiectivul proiectului Îmbunătăţirea activităţii organizaţiilor dedicate tinerilor întreprinzători prin realizarea unui schimb de bune practici pentru crearea unei metodologii europene comune a educaţiei non-formale antreprenoriale aplicate în cadrul incubatoarelor de afaceri inovative
Valoarea totală a proiectului 71.636,50 EURO