Share

PRACTYCE IV – PROGRAMUL “ERASMUS PENTRU TINERII ANTREPRENORI”

Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România este Organizație Intermediară în cadrul programului Erasmus pentru Tinerii Antreprenori.

În cadrul acestui program, proiectul PRACTYCE IV– lansat începând cu data de 01.02.2017, are ca obiectiv încurajarea schimbului de experiență în afaceri între IMM-urile din Europa.

Pentru a face cât mai ușor drumul care trebuie parcurs în stabilirea unei relaționări, vă supunem atenției o scurtă descriere a pașilor de urmat de către Noii Antreprenori și Antreprenorii Gazdă pentru a putea fi parte din proiectul PRACTYCE IV. Proiectul PRACTYCE IV, implementat în cadrul Programului Erasmus pentru Tinerii Antreprenori, este destinat noilor antreprenori şi antreprenorilor gazdă, fără limită de vârstă.

Abrevieri:

HE – Host Entrepreneur – Antreprenor Gazdă

NE – New Entrepreneur – Nou Antreprenor

IO – Intermediary Organization – Organizație Intermediară

NIO – New Entrepreneurs’ Intermediary Organization – Organizația Intermediară a Noilor Antreprenori

HIO – Host Entrepreneurs’ Intermediary Organization – Organizația Intermediară a Antreprenori Gazdă

LNIO — Lead New entrepreneur’s European Partnership – Organizația Lider a NIO LHIO — Lead Host entrepreneur’s European Partnership – Organizația Lider a HIO EC – European Commision – Comisia Europeană

CARE SUNT PAȘII PE CARE TREBUIE SĂ-I URMEZ PENTRU A APLICA ÎN CALITATE DE NOU ANTREPRENOR?

„Nou antreprenor” (NE) este acea persoană care doreşte să-şi dezvolte propria afacere sau care conduce deja o afacere de mai puţin de 3 ani la data aplicării pentru program.

Paşii pe care trebuie să-i urmeze noii antreprenori (NEs) pentru a aplica pentru Pogramul Erasmus pentru Tinerii Antreprenori:

PAS 1: Înregistrarea ca nou antreprenor (NE) pe ECAS (Sistemul de Autentificare al Comisiei Europene).

Pentru acest lucru vă rugăm să urmaţi instrucţiunile din Ghidul pus la dispoziţia dumneavoastră pe website-ul programului: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/upload/Programme%20Guide%20EN%20May%202015.pdf

PAS 2: Înregistrarea aplicaţiei propriu-zise

 • Deschideţi site-ul oficial al programului: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu;
 • Pe Home page apasaţi butonul Candideaza acum!
 • Introduceţi o adresa de e-mail validă şi înregistrarea dumneavoastră va avea loc;
 • Vă rugăm să urmăriţi şi să completaţi TOŢI paşii indicaţi. Pentru a vă familiariza cu procedura de înscriere, vă recomandam sa consultaţi Registration guide for new entrepreneurshttp://www.erasmus-entrepreneurs.eu/upload/NE%20registration%20guide%20-%20FINAL.pdf;
 • Înainte de completarea aplicaţiei online trebuie să pregătiţi:
 • CV-ul dumneavoastră în format Europass (pdf), redactat în limba engleză;
 • Motivaţia participării la Programul Erasmus pentru Tinerii Antreprenori;
 • un plan de afaceri care să includă obligatoriu următoarele elemente:
 • o descriere detaliată a produsului sau serviciului oferit;
 • o analiză a pieţei, care sa includă şi o descriere a potenţialilor clienţi şi a competiţiei, precum şi planul de marketing propus.
 • un plan financiar, care să includă cel puţin bugetul de venituri şi cheltuieli pentru următorii doi ani şi o analiză a pragului de rentabilitate (break even analysis).
 • poate fi redactat şi in limba română.
 • un rezumat în limba engleză al planului de afaceri (maximum 400 cuvinte).
 • Vă puteţi pregăti aplicaţia offline, consultând formularul de aplicaţie aflat la adresa: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/upload/Application%20Form%20-to%20upload.pdf
 • După completarea aplicaţiei şi apăsarea butonului SUBMIT, în decurs de maximum 2 săptămâni, Organizația Intermediară va analiza aplicaţia dumneavoastră şi vă va înştiinţa asupra rezultatului evaluării acesteia. După ce aplicaţia dumneavoastră va fi procesată şi acceptată de către Organizaţia Intermediară, informaţiile furnizate de către dumneavoastră vor intra într-un catalog online al candidaţilor acceptaţi. Catalogul va fi accesibil tuturor Organizaţiilor Intermediare şi Antreprenorilor Gazdă (HEs), precum şi Noilor Antreprenori (NEs) acceptaţi. Excepţie face planul de afaceri în varianta completă. Acesta este un document confidenţial care poate fi citit doar de către Organizaţia Intermediară aleasă de către dumneavoastră.

NEs care nu vor fi acceptaţi/ selectaţi vor intra în baza de date a PTIR în vederea unor viitoare colaborări.

CARE SUNT PAȘII PE CARE TREBUIE SA-I URMEZ PENTRU A APLICA ÎN CALITATE DE ANTREPRENOR GAZDĂ?

„Antreprenor gazdă” (HE) este acea persoană care administrează propria afacere de minim 3 ani la data aplicării pentru program şi îşi manifestă disponibilitatea de a lucra cu un NE. Afacerea respectivă trebuie să se încadreze din punct de vedere legal în categoria Întreprinderilor Mici și Mijlocii. În plus, antreprenorul gazdă trebuie demonstreze că poate oferi oportunități relevante de învățare pentru noul antreprenor și că este dispus să joace rolul de mentor pentru acesta.

Paşii pe care trebuie să-i urmeze antreprenorii gazda (HEs) pentru a aplica pentru

Programul Erasmus pentru Tinerii Antreprenori:

PAS 1: Înregistrarea ca antreprenor gazdă (HE) pe ECAS (Sistemul de Autentificare al Comisiei Europene).

Pentru acest lucru vă rugăm să urmaţi instrucţiunile din Ghidul pus la dispoziţia dumneavoastră pe website-ul programului: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/upload/Programme%20Guide%20EN%20May%202015.pdf

PAS 2: Înregistrarea aplicaţiei propriu-zise

 • Deschideţi site-ul oficial al programului: erasmus-entrepreneurs.eu;
 • Pe Home page apasaţi butonul Candideaza acum!
 • Introduceţi o adresa de e-mail validă şi înregistrarea dumneavoastră va avea loc;
 • Vă rugăm să urmăriţi şi să completaţi TOŢI paşii indicaţi (pentru a vă familiariza cu procedura de înscriere, vă recomandam sa consultaţi Registration guide for host entrepreneurshttp://www.erasmus-entrepreneurs.eu/upload/HE%20registration%20guide%20-%20FINAL.pdf;
 • Vă puteţi pregăti aplicaţia offline, consultand formularul de aplicaţie aflat la adresa: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/upload/Application%20Form%20-to%20upload.pdf

CÂT TIMP POT PLECA ÎN CADRUL UNEI MOBILITĂȚI? POT REALIZA MAI MULTE MOBILITĂȚI ÎN ȚĂRI DIFERITE?

 • Perioada de mobilitate poate fi de minim o luna si maxim 6 luni
 • Din același motiv NE pot realiza o singură mobilitate. În ceea ce privește HE, acestea pot primi un număr nelimitat de NE, în limita posibilităților.

APLICAȚIA MEA A FOST ACCEPTATĂ. CE FAC ACUM?

După ce aplicația dumneavoastră a fost acceptată de către Organizația Intermediară, vă puteti loga oricând doriți pe platformă pentru a căuta HEs din alte țări membre ale UE cărora să le propuneți o colaborare.

În cazul în care un NE cunoște un HE dintr-o țară membră cu care dorește să relaționeze dinainte de a aplica, este obligatoriu ca atât NE cât și HE să se inscrie pe platformă.

CARE SUNT URMĂTORII PAȘI DUPĂ CE PROPUNEREA DE PARTENERIAT A FOST FĂCUTĂ?

Pașii pe care trebuie să-i urmați după propunerea de parteneriat sunt:

 • aprobarea parteneriatului de către HE/NE;
 • aprobarea parteneriatului de către Organizațiile Intermediare: Organizatia Intermediară a noului antreprenor – NIO și organizația intermediară a antreprenorului gazdă – HIO;
 • aprobarea parteneriatului de către Liderul NIO și Liderul HIO;
 • comunicarea parteneriatului către EC – European Commision – Comisia Europeană.

PROPUNEREA DE PARTENERIAT A FOST APROBATĂ, CE SE ÎNTAMPLĂ ACUM?

După ce propunerea de parteneriat este aprobată       de către toate părțile implicate (NE, HE, NIO și HIO și EC):

 • se semnează un “Agreement for financial support” între NE și IO-ul la care a aplicat.

CUM DEMONSTREZ FAPTUL CĂ STAGIUL A FOST FINALIZAT?

Atât noii antreprenori, cât și antreprenorii gazdă, trebuie să  completeze, online, un raport final de activitate (formular de feed-back).

CUM PRIMESC AJUTOR FINANCIAR?

Înainte de plecarea în străinătate, NE primește suma corespunzătoare unei luni de ședere în țară respectiva, conform tabelului următor: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?pid=005

Apoi, pe durata stagiului, noului antreprenor i se va transfera lunar suma respectivă, plata corespunzatoare ultimei luni a stagiului facandu-se in termen de 45 de zile de la completarea si predarea raportului final de activitate (formular de feed-back).

Atenție ! Evaluarea aplicațiilor dvs. se face pe principiul “primul venit, primul servit”, prin urmare cu cât vă înregistrați mai repede, cu atât cresc șansele ca stagiul în străinătate să se concretizeze!