Share

Înscrie-te în proiectul „MENTORNET – Femei competitive, factor cheie în dezvoltarea economică”

Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România  publică METODOLOGIA DE SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ aplicată în cadrul proiectului „MENTORNET – Femei competitive, factor cheie în dezvoltarea economică”.

Obiectivul general al proiectului „MENTORNET – Femei competitive, factor cheie în dezvoltarea economică” îl reprezintă creșterea competitivității și a adaptabilității întreprinderilor din regiunile de dezvoltare Nord-Est, Sud-Est, Nord-Vest și Vest la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în corelare cu domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, prin stimularea dezvoltării competențelor antreprenorilor, managerilor și angajaților femei.

Vor fi selectate în vederea includerii în activitățile proiectului minim 504 femei din Regiunile de dezvoltare Nord-Est, Sud-Est, Nord-Vest și Vest, cu vârsta cuprinsă între 18 și 64 de ani.

 Structura grupului țintă:

  1. ANGAJATE cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parțial)
    • care asigură managementul strategic și care ocupă poziții de management (manager general, director general, manager executiv, director executiv, director adjunct, manager de departament, manager de proiect, manager de linie etc.) – 90 de persoane;
    • din departamentele de resurse umane 160 de persoane;
  2.  ANTREPRENOARE care își gestionează propriile afaceri – 254 de persoane.

Cele 504 de membre ale grupului țintă vor proveni din minim 300 de IMM-uri din regiunile de dezvoltare Nord-Est, Sud-Est, Nord-Vest și Vest care au activitate într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în corelare cu unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI (se pot selecta mai multe persoane eligibile pentru GT din cadrul aceluiași IMM).

Daca îndepliniți condițiile de eligibilitate și doriți să vă înscrieți la activitățile proiectului, așteptăm cât mai curând posibil candidaturile voastre.

 Mult succes!

……………………………………………………………………………………………………………………………………

NOTĂ: În data de 06.09.2018, în cuprinsul METODOLOGIEI DE SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ au fost actualizate datele de contact ale Expertului Grup Țintă Regiunea Nord-Vest, urmare a înlocuirii Dnei Mintaș Olimpia Smaranda cu Dna Daniela-Crina Dunca.

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………

NOTĂ: În data de 31.10.2018, în cuprinsul METODOLOGIEI DE SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ au fost actualizate datele de contact ale Expertului Grup Țintă Regiunea Nord-Vest, urmare a înlocuirii Dnei Daniela-Crina Dunca cu dl. Olimpiu Pop.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

NOTĂ: În data de 19.03.2019 se modifică următoarele secțiuni din Metodologia de selecție a grupului țintă, respectiv din Anexa 1 – Implicare GT în activitățí proiect:

  1. Lista codurilor CAEN aferente direcțiilor de politică industrială menționate în Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020” se înlocuiește cu Lista actualizată a codurilor CAEN – Anexa 2, în conformitate cu Adresa de informare nr. 2020 primită de la OIR POSDRU – Regiunea Vest;
  2. Punctul IV – GRUPUL ȚINTĂ, secțiunea “Nivelul de studii – obligatoriu pentru încadrarea în proiect și participarea la cursuri: curs “Competențe antreprenoriale” – cel puțin învățământ liceal (12 clase) cu diplomă de Bacalaureat” se modifică în “Nivelul de studii – obligatoriu pentru încadrarea în proiect și participarea la cursuri: curs “Competențe antreprenoriale” – cel puțin învățământ general obligatoriu (10 clase)”;
  3. Anexa 1 – Implicare GT în activități proiect – se modifică Cerințe studii minime GT pentru participarea la cursuri: curs Competențe antreprenoriale” – cel puțin învățământ general obligatoriu (10 clase);

Descarcă METODOLOGIA DE SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ

Descarcă ANEXE