Share

Concurs planuri de afaceri „START PENTRU AFACEREA TA! – REGIUNEA SUD MUNTENIA”

 

Concursul de planuri de afaceri organizat în cadrul proiectului „Start pentru afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia” se apropie de final!
Planurile de afaceri însoțite de anexele obligatorii vor fi depuse (prin curier/poștă sau personal) la sediul Asociației Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România, Strada Spătarului, nr. 30, sector 2, București, până la data de 10 octombrie 2018, ora 18.00, urmând prevederile metodologiei de concurs. În urma depunerii, beneficiarul va primi un număr de înregistrare.

Plicul va conține în mod obligatoriu următoarele documente îndosariate: 

1) Anexa 1. Plan de afaceri – model standard (cel publicat pe site)
2) Anexa 4. Declarație pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanţări
3) Anexa 5. Declaratie pe propria răspundere privind conflictul de interese
4) Anexa 7. Declarație de angajament
5) Certificatul/adeverința de absolvire a cursului de competențe antreprenoriale acreditat ANC.

Persoanele care nu au absolvit cursurile de formare antreprenorială în cadrul proiectului vor depune suplimentar (obligatoriu) următoarele documente necesare încadrării în grupul țintă: 
 
1) Carte de identitate (în copie „conform cu originalul”);

2) Certificat de naștere (în copie „conform cu originalul”);
3) Certificat de căsătorie – după caz (în copie „conform cu originalul”);
4) Formular de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020 (în original) – Anexa 8;
5) Documente suport care atestă încadrarea într-o categorie de grup țintă eligibil (după caz: adeverințe – în original; copii – certificate „conform cu originalul”). Exemplu:  
  • Șomer – Adeverință de la Agenția Locală/Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, valabilă la data înregistrării în grupul țintă al proiectului, care atestă dreptul de șomer indemnizat /neindemnizat (după caz) sau Carnet de șomaj, cu vize valabile la data înregistrării în grupul țintă al proiectului,  care atestă dreptul de șomer indemnizat/ neindemnizat (după caz); 
  • Persoană inactivă
    • Casnice (care desfășoară numai activități casnice în gospodărie) sau Persoane întreținute de alte persoane ori de stat sau care se întrețin din alte venituri (chirii, dobânzi, rente etc.): Adeverință de venit eliberată de către Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), valabilă la data înregistrării în grupul țintă al proiectului, care atestă faptul că persoana nu figurează în evidențele fiscale cu venituri impozabile/ Declarație pe propria răspundere (Anexa 9);
    • Elev sau student: Adeverință de elev/student valabilă la data înregistrării în grupul țintă al proiectului sau Copie după carnetul de elev/student cu vize valabile la data înregistrării în grupul țintă al proiectului;
    • Pensionar: Copie talon de pensie.   
  • Angajat – Adeverință de la locul de muncă actual, valabilă la data înregistrării în grupul țintă al proiectului, care atestă calitatea de angajat; Extras din Revisal, valabil la data înregistrării în grupul țintă al proiectului. 
  • Persoană care desfășoară o activitate independentă – Documente care atestă desfășurarea unei activități independente (PFA, II, IF, PFI, Profesii liberale etc.), valabile la data înregistrării în grupul țintă.

6) Declarație de disponibilitate (în original) – Anexa 10;

7) Chestionar inițial de identificare a nevoilor (în original) – Anexa 11;

8) Scrisoare de motivație privind abordarea antreprenoriatului ca și alternativă în carieră (în original) – Anexa 12;

9) Declarație date cu caracter personal – Anexa 13.

 
Asteptăm idei inspirate pentru viitoare afaceri de succes!