Misiunea PTIR

Misiunea PTIR este de a reprezenta, susţine, apăra şi promova interesele profesionale, economice şi sociale ale tinerilor întreprinzători din România şi ale IMM-urilor constituite de tineri.

Caracterul apolitic, autonom, independent al Patronatului Tinerilor Întreprinzători din România contribuie la dezvoltarea politicilor, strategiei şi planurilor de acţiune prin următoarele obiective specifice:

  • elaborarea şi implementarea de programe specifice, care să favorizeze formarea tânărului întreprinzător şi deprinderea competențelor manageriale pentru gestionarea întreprinderii

  • studierea problemelor şi proiectarea de noi scenarii economice, tehnice, de dialog social şi negociere cu sindicatele

  • dezvoltarea afacerilor tinerilor întreprinzători, chiar acţionând pentru a crea condiţiile optime pentru înfiinţarea acestora şi identificarea modalităţilor şi căilor de formare profesională, metodelor şi tehnologiilor pentru succesul tinerilor întreprinzători

  • crearea unui parteneriat real cu autorităţile publice pentru realizarea unui mediu de afaceri favorabil tinerilor întreprinzători, bazat pe principiile democraţiei, liberei concurențe şi economiei de piaţă

  • formularea de propuneri pentru îmbunătăţirea legislaţiei pentru tinerii întreprinzători şi adoptarea de programe/proiecte/stimulente pentru tinerii întreprinzători

  • identificarea şi organizarea de cursuri de formare profesională şi manageriala pentru tinerii întreprinzători şi susţinerea şi promovarea învăţării continue a acestora

Statutul PTIR

Ideea de constituire a Patronatului Tinerilor Întreprinzători din România s-a născut ca urmare a nevoilor specifice cu care se confruntă astăzi tinerii întreprinzători – lipsa de capital, de informaţie, existenţa unui mediu ostil de afaceri, lipsa unor programe corespunzătoare pentru stimularea tinerilor întreprinzători, etc. Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România asigură susţinerea, apărararea, promovarea şi reprezentarea intereselor profesionale, economice şi sociale ale tinerilor întreprinzători din România, stimulând şi promovând spiritul antreprenorial şi intreprenorial în rândul tinerilor precum şi asigurând accesul acestora la cunoștințele legate de funcţionarea socio-economică a întreprinderilor, elaborând politici destinate tinerilor în general şi tinerilor antreprenori şi întreprinzători în special. În același timp, PTIR contribuie la afirmarea rolului tinerilor întreprinzători în dezvoltarea economică şi socială a României şi realizarea integrării economiei româneşti, în condiţii de eficiență, în circuitul economic european şi mondial.

Descarcă Statut PTIR în format PDF.

Structura de conducere

Nume Funcția Departament
Iuliana POȘTARU Președinte
Daniel URÎTU Președinte executiv
Vlad ILIESCU Vicepreşedinte PR și dezvoltarea de parteneriate
Andreia – Loredana ZGUBEA Vicepreşedinte Finanțe şi fiscalitate
Aura Sorela NECȘAT Vicepreşedinte Antreprenoriat feminin
Mădălin DUMITRU Vicepreşedinte de onoare și Ambasador al Digitalizării

Structuri teritoriale

PTIR-SudM – PATRONATUL TINERILOR ÎNTREPRINZĂTORI DIN REGIUNEA SUD MUNTENIA
Andrei Călin – Președinte – Tel. – 0731 014 005

PTIR-SE – PATRONATUL TINERILOR ÎNTREPRINZĂTORI DIN REGIUNEA SUD-EST
Radu Oprea – Președinte – Tel. – 0723 342 410

PTIR Sibiu – PATRONATUL TINERILOR ÎNTREPRINZĂTORI DIN ROMÂNIA – SIBIU
Florin Iuonaș – Preşedinte – Tel. – 0744 332 566

PTIG – PATRONATUL TINERILOR ÎNTREPRINZĂTORI GIURGIU
Andreia Zgubea – Președinte  – Tel. – 0744 588 149

PTIC – PATRONATUL TINERILOR ÎNTREPRINZĂTORI CLUJ
Laviniu Chiș – Președinte – Tel. – 0723 690 982

CUM DEVIN MEMBRU

Poate fi membru al PTIR orice societate comercială, asociaţie familială sau persoană fizică autorizată înfiinţată în conformitate cu legislaţia română în vigoare.

Continuare