Noutăți2022-02-15T13:21:34+00:00

Noutăți

ANUNT! Angajare responsabil grup tinta.

ANUNT! Angajare responsabil grup tinta. PTIR angajeaza responsabil grup tinta in cadrul proiectului “Cresterea capacitatii PTIR de a se implica in promovarea antreprenoriatului la nivel local”. Atributiile responsabilului grup tinta: Realizarea procedurii de recrutare si selectie a grupului tinta in concordanta cu Ghidului Solicitantului si cererea de finantare; Recrutarea grupului tinta necesar implementarii cursului si mentinerea unei legaturi constante cu membrii acestuia; Asigurarea existentei logisticii necesare sustinerii cursului, comunicarea catre managerul de proiect a informatiilor/ specificatiilor tehnice necesare realizarii achizitiilor aferente; Asigurarea comunicarii cu Formatorii si cu Evaluatorii cursului, astfel incat programul de formare sa

ANUNT! Angajare expert informare.

ANUNT! Angajare expert informare. PTIR angajeaza expert informare in cadrul proiectului “Cresterea capacitatii PTIR de a se implica in promovarea antreprenoriatului la nivel local”. Atributiile expertului informare: Elaborarea metodologiei de informare; Informarea reprezentantilor PTIR (angajati, voluntari si membri) cu privire la oportunitatea de participare la un program de training in vederea cresterii capacitatii de a se implica in promovarea antreprenoriatului si dezvoltarea mediului de afaceri; Asigurarea masurile privind protectia datelor cu caracter personal. Participarea la activitatile de raportare. Educatia solicitata implica finalizarea unor studii superioare. Candidatul trebuie sa aiba minimum 1 an de experienta in activitati

ANUNT! Angajare manager de proiect.

ANUNT! Angajare manager de proiect. PTIR angajeaza manager de proiect in cadrul proiectului “Cresterea capacitatii PTIR de a se implica in promovarea antreprenoriatului la nivel local”. Atributiile managerului de proiect: Coordonarea directa a tuturor actiunilor manageriale si de raportare din cadrul proiectului, realizarea procedurii de monitorizare a proiectului. Planificarea procedurilor de management si ajustare a planului de implementare in functie de necesitati, elaborarea saricinilor de lucru specifice pentru membrii echipei de proiect. Controlarea periodica a activitatilor din proiect si adoptarea unor masuri corective (daca este cazul). Verificarea indeplinirii obiectivelor si a indicatorilor asumati, supervizarea echipei de

Înscrie-te în proiectul NEXT LEVEL – Oportunitati de integrare durabila pe piata muncii a tinerilor NEETs din Regiunea Sud-Est

NEXT LEVEL – Oportunitati de integrare durabila pe piata muncii a tinerilor NEETs din Regiunea Sud-Est Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România și Centrul de Consultanță și Studii Europene   publică METODOLOGIA DE SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ aplicată în cadrul proiectului „NEXT LEVEL – Oportunitati de integrare durabila pe piata muncii a tinerilor NEETs din Regiunea Sud-Est”, Cod MySMIS: 154286. Proiectul are ca obiectiv principal facilitarea accesului unui numar de 378 de tinerilor NEETs someri cu varsta cuprinsa intre 16-29 ani, inregistrati la Serviciul Public de Ocupare din Regiunea Sud Est, la masuri si interventii integrate si personalizate

Go to Top