Noutăți2022-02-15T13:21:34+00:00

Noutăți

Finalizare proiect “Creşterea capacităţii PTIR de a se implica în promovarea antreprenoriatului la nivel local”

Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România, în calitate de beneficiar,  a implementat în perioada 27 iulie 2022 - 27 iulie 2023 proiectul “Creşterea capacităţii PTIR de a se implica în promovarea antreprenoriatului la nivel local” - Cod SIPOCA/MySMIS2014+: 932 / 151072, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Comunicat de presa – Stadiu implementare proiect ”Creşterea capacităţii PTIR de a se implica în promovarea antreprenoriatului la nivel local”

30 Mai 2023   Stadiu implementare proiect  ”Creşterea capacităţii PTIR de a se implica în promovarea antreprenoriatului la nivel local”  Cod SIPOCA/MySMIS2014+: 932 / 151072 ASOCIAŢIA "PATRONATUL TINERILOR ÎNTREPRINZĂTORI DIN ROMÂNIA" derulează în perioda 27 iulie 2022 – 26 iulie 2023 proiectul “Creşterea capacităţii PTIR de a se implica în promovarea antreprenoriatului la nivel local” - Cod SIPOCA/MySMIS2014+: 932 / 151072. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA), în baza contractului de finanţare nr. 813 semnat la data de 27.07.2022. Obiectivul general al proiectului este creşterea capacităţii Patronatului Tinerilor Întreprinzători din

Comunicat de presa – Finalizarea proiectului “PRO CALIFICARE – Oportunități pentru formarea profesională continuă a angajaților”

15 Aprilie 2023     Finalizarea proiectului “PRO CALIFICARE – Oportunități pentru formarea profesională continuă a angajaților” În perioada 16 Aprilie 2021 – 15 Aprilie 2023, Asociația Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România (beneficiar) si Centrul de Consultanţă și Studii Europene SRL (partener) au implementat proiectul “PRO CALIFICARE – Oportunități pentru formarea profesională continuă a angajaților” (cod Mysmis 135539). Proiectul a avut o valoare totală de 4.721.290,47 lei (valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 4.622.199,66) și a fost finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Cod apel: POCU/726/6/12/Creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei

RAPORT – Soluții inovative pentru creșterea participării angajaților la FPC

RAPORT - Soluții inovative pentru creșterea participării angajaților la FPC Raportul “Soluții inovative pentru creșterea participării angajaților la FPC” a fost realizat în cadrul proiectului “PRO CALIFICARE – Oportunități pentru formarea profesională continuă a angajaților”, cod mysmis 135539, implementat în perioada 16 Aprilie 2021 – 15 Aprilie 2023 de către Asociația Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România, în parteneriat cu Centrul de Consultanţă și Studii Europene SRL. Raportul reprezintă o finalitate a activității „4.1. Acțiuni inovative pentru creșterea participării la FPC și oferirea unui sprijin educațional individualizat din cadrul proiectului” ce presupune acțiuni inovative exploratorii de cercetare calitativă

Go to Top