PROIECTUL  „DigiL@b+”

COMUNICAT DE PRESĂ

Lansarea proiectului DigiL@b+

Proiectul „DigiL@b+” este implementat în perioada octombrie 2022 – decembrie 2023 de către Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România (PTIR) în parteneriat cu Blocul Național Sindical (BNS) și are în vedere îmbunătățirea competențelor digitale ale angajaților care își desfășoară activitatea în sectoarele economice / domeniile identificate conform SNC și SNCDI, din regiunile de dezvoltare Sud-Vest, Vest, Nord-Vest și Centru, fiind finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Ca urmare a implementării proiectului, cel puțin 320 de angajați vor dobândi competențe digitale și cel puțin 32 de IMM-uri vor fi sprijinite să introducă programe de învățare la locul de muncă pentru angajații proprii.

Programul de formare, dezvoltat in colaborare cu Google Atelierul Digital, reprezintă o oportunitate pentru angajați, care vor putea învăța despre ce înseamnă un profil virtual, SEO, Google Ads, cum pot folosi Youtube-ul în avantajul lor, despre importanța unei pagini de contact pe propriul website sau cum să își facă un formular de feedback online.

Cele 320 de persoane așteptate să acceseze acest program vor avea la dispoziție o aplicație  mobilă pe care o pot accesa gratuit, aceasta constituind suportul procesului de formare și va avea integrată partea practică a cursului (conținut digital multimedia).

Cei interesați pot participa la evenimentele Tech Day, organizate în fiecare dintre cele patru regiuni, unde pot afla secretele prezenței digitale și importanța acesteia pentru dezvoltarea unei afaceri de la Ambasadorii Digitalizării, antreprenori sau experți în domeniul IT. În cadrul evenimentelor se vor organiza și expoziții de specialitate, cu prezentări de aplicații și inovații în domeniul tehnologiei și internetului.

Totodată, implementarea proiectului va conduce la creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor care își desfășoară activitatea în sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, sau a angajatorilor care intenționează să-și adapteze activitatea la aceste domenii/specializări inteligente, privind importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare continuă.

Proiectul DigiL@b+ este cofinanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

Pentru informații suplimentare referitoare la proiect, vă rugam să utilizați următoarele date de contact:

Daniel Uritu – Manager de proiect

Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România

Adresa: Str. Spătarului, nr. 30, Sector 2, București

Tel: +40 318 241 592; +40 318 241 593

E-mail: digilab@ptir.ro

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.