28.12.2023

Finalizarea proiectului

“NEXT LEVEL – Oportunități de integrare durabilă pe piața muncii a tinerilor NEETs din Regiunea Sud-Est”

Asociația Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România (Beneficiar), în parteneriat cu Centrul de Consultanță și Studii Europene SRL, au implementat proiectul “NEXT LEVEL – Oportunități de integrare durabilă pe piața muncii a tinerilor NEETs din Regiunea Sud-Est” (cod Mysmis 154286) în perioada 29 Iunie 2022 – 28 Decembrie 2023 (18 luni).

Proiectul are o valoare totală de 4,934,955.26 lei (valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 4,446,812.15 lei) și este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Cod apel: POCU/991/1/3/Operațiune compozită OS. 1.1, 1.2, Componenta 1: Viitor pentru tinerii NEETs I, Axa prioritară: Inițiativa locuri de muncă penru tineri.

Obiectivul general al proiectului a constat în facilitarea accesului unui număr de 378 de tineri NEETs șomeri cu vârsta cuprinsă între 16-29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare din Regiunea Sud-Est, la măsuri și intervenții integrate și personalizate de ocupare, în vederea dobândirii unor noi cunoștinte, competențe și aptitudini de muncă, având ca scop creșterea gradului de ocupare a acestora.

Grupul țintă al proiectului a fost format din tineri NEETs șomeri, cu vârsta între 16-29 ani, cu domiciliul sau reședința în regiunea de dezvoltare Sud-Est (județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea).

Principalele rezultate obținute în urma implementării proiectului au fost:

  • 1 Campanie de publicitate la nivel regional respectiv de informare si promovare implementată, în urma căreia peste 50.400 de persoane au fost informate și conștientizate;
  • 29 de protocoale de colaborare la nivel local/județean/regional încheiate cu autorități locale, instituții ale serviciilor sociale și alți factori de interes în domeniul proiectului (ex. unități de învățământ, ONG-uri, parteneri sociali, asociații profesionale, reprezentanți ai mediului de afaceri etc.) în vederea îmbunătățirii activității de contactare a tinerilor și încurajării participării tinerilor NEETs la activitățile proiectului;
  • 13 de stagii de curs tip calificare nivel 2 si 3 implementate în domeniile: Operator introducere, validare și prelucrare date; Manichiurist; Frizer; Patiser; Lucrător comercial; Lucrător în alimentație – Ospătar;
  • 194 de tineri NEETs din GT participanți la stagii de curs tip calificare nivel 2 și 3, din care 190 (peste 97% participanți) au fost certificați au obținut diplomă MMSS;
  • 4 sesiuni de cursuri de dobândire a competențelor antreprenoriale: 85 tineri NEETs din GT participanți, din care 72 (peste 84%) certificați MMSS;
  • 8 întreprinderi înființate și monitorizate ce au beneficiat de subvenție în valoare de 25.000 EURO fiecare în urma unei competiții de planuri de afaceri (întreprinderile au fost înființate de tineri NEETs înscriși în proiect);
  • 9 locuri de muncă create și menținute de întreprinderile sprijinite;
  • 2 burse de locuri de munca organizate;
  • Peste 378 de tineri NEETs din GT beneficiari de servicii de mediere a muncii.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Pentru informații suplimentare referitoare la proiect, vă rugăm să utilizați următoarele date de contact:

Stefan Adrian Cosmin – Coordonator informare

Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România

https://www.ptir.ro/

Adresa: Str. Spătarului, nr. 30, Sector 2, București

Tel: +40 318 241 592; +40 318 241 593

Fax: +40 318 241 593

E-mail: office@ptir.ro