27.12.2023

Finalizare proiect

“ENTER – Acces pe piața muncii pentru tinerii NEETs din Regiunea Sud-Muntenia”

Asociația Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România (în calitate de Beneficiar) și Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Prahova (în calitate de Partener) au implementat în perioada 28 Iunie 2022 – 27 Decembrie 2023 proiectul “ENTER – Acces pe piața muncii pentru tinerii NEETs din Regiunea Sud-Muntenia” (cod Mysmis 153784).

Valoarea totală a proiectului este de 4,942,350.77 lei (valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 4,546,962.70 lei), proiectul fiind finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Cod apel: POCU/991/1/3/Operațiune compozită OS. 1.1, 1.2, Componenta 1: Viitor pentru tinerii NEETs I, Axa prioritară: Inițiativa locuri de muncă pentru tineri.

Obiectivul general al proiectului a fost facilitarea accesului unui număr de 378 de tineri NEETs șomeri cu vârsta cuprinsă între 16-29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare din Regiunea Sud Muntenia, la măsuri și intervenții integrate și personalizate de ocupare, în vederea dobândirii unor noi cunoștinte, competențe și aptitudini de muncă, având ca scop creșterea gradului de ocupare a acestora.

Grupul țintă al proiectului a fost format din tineri NEETs (cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani) cu domiciliul sau reședința în regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia (județele Argeș, Prahova, Dâmbovița, Teleorman, Giurgiu, Ialomița, Călărași).

Principalele rezultate obținute în urma proiectului au fost:

  • Peste 42.000 de persoane informate și conștientizate în urma implementării campaniei de informare si promovare;
  • 43 de protocoale de colaborare la nivel local/județean/regional încheiate cu autorități locale, instituții ale serviciilor sociale și alți factori de interes în domeniul proiectului (ex. unități de învățământ, ONG-uri, parteneri sociali, asociații profesionale, reprezentanți ai mediului de afaceri etc.) în vederea îmbunătățirii activității de contactare a tinerilor și încurajării participării tinerilor NEETs la activitățile proiectului;
  • 10 stagii de curs tip specializare și calificare nivel 2 implementate în domeniile: Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere; Frizer; Manichiurist; Brutar; Cameristă;
  • 157 de tineri NEETs șomeri din GT participanți la stagii de curs tip specializare și calificare nivel 2, din care 147 (peste 93% din participanți) au fost certificați și au obținut diplomă MMSS;
  • 5 sesiuni de cursuri de dobândire a competențelor antreprenoriale: 76 tineri NEETs șomeri din GT participanți, din care 66 (peste 86% din participanți) certificați MMSS;
  • 12 locuri de muncă nou create în cadrul a 9 întreprinderi înființate și monitorizate ce au primit subvenții în valoare de maxim 25.000 euro fiecare în urma unei competiții de planuri de afaceri (realizate de tinerii NEETs ce au fost înscriși în GT al proiectului);
  • Peste 500 tineri NEETs din GT beneficiari de servicii de mediere a muncii;
  • 2 burse de locuri de munca organizate.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Pentru informații suplimentare referitoare la proiect, vă rugăm să utilizați următoarele date de contact:

Stefan Noel Constantin – Coordonator informare

Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România

https://www.ptir.ro/

Adresa: Str. Spătarului, nr. 30, Sector 2, București

Tel: +40 318 241 592; +40 318 241 593

Fax: +40 318 241 593

E-mail: office@ptir.ro