Analiza mediului antreprenorial la nivelul regiunii Sud Muntenia

„Analiza mediului antreprenorial la nivelul regiunii Sud Muntenia”

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud Muntenia, în calitate de partener în cadrul proiectului „Start pentru afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia”, a publicat pe site-ul instituției, www.adrmuntenia.ro„Analiza mediului antreprenorial la nivelul regiunii Sud Muntenia”.

Documentul reprezintă o radiografie a mediului economic al regiunii, propunând o serie de măsuri ce au în vedere susținerea dezvoltării antreprenoriatului concentrate asupra următoarelor aspecte: spiritul antreprenorial este forța motrice a IMM-urilor; încurajarea antreprenoriatului feminin; resursele umane reprezintă un factor determinant esențial al competitivității; îmbunătățirea capacității digitale și a accesului IMM-urilor la noile tehnologii sunt vitale și sprijinirea IMM-urilor pentru a deveni reziliente și competitive pe piață, ca reacție la pandemia COVID 19.

„Analiza mediului antreprenorial la nivelul regiunii Sud Muntenia” poate fi descărcată de pe site-ul ADR Sud Muntenia, www.adrmuntenia.ro, secțiunea Proiecte > Proiectul „Start pentru afacerea ta!”, titlul „Publicații” link: http://www.adrmuntenia.ro/download_file/article/662/PTIR-Analiza-antreprenoriala-Start-pentru-afacerea-ta-ADRSM-FINAL.pdf.