ANUNT 20.03.2023! Angajare 2 analisti.

PTIR angajeaza 2 analisti in cadrul proiectului “Cresterea capacitatii PTIR de a se implica in promovarea antreprenoriatului la nivel local”.

Atributiile analistilor sunt:

  • Consultarea reprezentantilor Primariei Municipiului Ploiesti cu privire la modalitatea de infiintare, organizare si functionare a Comitetului Consultativ pentru Antreprenoriat (CCA) la nivelul Municipiului Ploiesti;
  • Realizarea procedurii de organizare si functionare a CCA.
  • Realizarea unei consultari publice cu stakeholderii relevanti (patronate, universitati, Agentia pentru IMM-uri, Atragerea Investitiilor si Promovarea Expertului, antreprenori) cu privire la organizarea CCA.
  • Realizarea unei baze de date cu potentiali membri ai Comitetului Consultativ pentru Antreprenoriat.
  • Invitarea actorilor relevanti sa faca parte din CCA.
  • Colectarea si centralizarea documentelor justificative aferente implementarii activitatii.
  • Asigurarea cooperarii dintre membrii Comitetului Consultativ pentru Antreprenoriat.
  • Participarea la activitatile de raportare ale proiectului.

Educatia solicitata implica finalizarea unor studii superioare.

Candidatul trebuie sa aiba minimum 2 ani de experienta in activitati specifice postului.

Perioada de angajare: determinata, pana la 26.07.2023.

In masura in care detineti experienta si studiile solicitate, dovedite prin documente justificative, puteti trimite CV-ul insotit de documentele justificative pe adresa de mail office@ptir.ro pana pe data de 28 martie 2023.

Vor fi contactate exclusiv persoanele care indeplinesc cerintele solicitate.