ANUNT! Angajare expert informare.

PTIR angajeaza expert informare in cadrul proiectului “Cresterea capacitatii PTIR de a se implica in promovarea antreprenoriatului la nivel local”.

Atributiile expertului informare:

  • Elaborarea metodologiei de informare;
  • Informarea reprezentantilor PTIR (angajati, voluntari si membri) cu privire la oportunitatea de participare la un program de training in vederea cresterii capacitatii de a se implica in promovarea antreprenoriatului si dezvoltarea mediului de afaceri;
  • Asigurarea masurile privind protectia datelor cu caracter personal.
  • Participarea la activitatile de raportare.

Educatia solicitata implica finalizarea unor studii superioare.

Candidatul trebuie sa aiba minimum 1 an de experienta in activitati specifice postului.

Perioada de angajare: determinata, pana la 26.12.2022.

In masura in care detineti experienta si studiile solicitate, dovedite prin documente justificative, puteti trimite CV-ul insotit de documentele justificative pe adresa de mail office@ptir.ro pana pe data de 12 august 2022, ora 16:00.

Vor fi contactate exclusiv persoanele care indeplinesc cerintele solicitate.