ANUNT 11.11.2022! Angajare 2 experți elaborare strategie.

PTIR angajează 2 experti elaborare strategie în cadrul proiectului „Creșterea capacității PTIR de a se implica în promovarea antreprenoriatului la nivel local”.

Atribuțiile expertului – elaborare strategie:

  • Identificarea politicilor publice existente și a inițiativelor legislative la nivelul Muncipiului Ploiești cu impact asupra mediului de afaceri local și a sectorului de IMM-uri.
  • Organizarea și participarea la masa rotundă.
  • Întocmirea invitațiilor de participare, centralizarea confirmărilor de participare.
  • Monitorizarea evenimentului, colectarea feedback-ului participanților, întocmirea raportului posteveniment.
  • Realizarea unei analize a impactului politicilor publice existente asupra mediului de afaceri local.
  • Comunicarea cu reprezentanți ai JEUNE în vedere colectării de bune practici din alte țări europene pentru realizarea strategiei.
  • Comunicarea cu reprezentanți ai Primăriei Municipiului Ploiești în vederea armonizării strategiei pentru dezvoltarea mediului de afaceri local.
  • Fundamentarea și realizarea unei strategii pentru dezvoltarea mediului de afaceri (SDMA) la nivelul Municipiului Ploiești.
  • Colectarea și centralizarea documentelor justificative aferente implementării activității.
  • Participarea la activitățile de raportare ale proiectului

Educația solicitată implică finalizarea unor studii superioare.

Candidatul trebuie sa aibă minimum 2 de experiență în activități specifice postului.

Perioada de angajare este determinată, până la 30.04.2023.

În masura în care dețineți experiența și studiile solicitate, dovedite prin documente justificative, puteți trimite CV-ul însotit de documentele justificative pe adresa de mail office@ptir.ro până pe data de 25.11.2022, ora 16:00.

Vor fi contactate exclusiv persoanele care îndeplinesc cerințele solicitate.