ANUNT! Angajare manager de proiect.

PTIR angajeaza manager de proiect in cadrul proiectului “Cresterea capacitatii PTIR de a se implica in promovarea antreprenoriatului la nivel local”.

Atributiile managerului de proiect:

  • Coordonarea directa a tuturor actiunilor manageriale si de raportare din cadrul proiectului, realizarea procedurii de monitorizare a proiectului.
  • Planificarea procedurilor de management si ajustare a planului de implementare in functie de necesitati, elaborarea saricinilor de lucru specifice pentru membrii echipei de proiect.
  • Controlarea periodica a activitatilor din proiect si adoptarea unor masuri corective (daca este cazul).
  • Verificarea indeplinirii obiectivelor si a indicatorilor asumati, supervizarea echipei de proiect, informarea acesteia cu privire la aparitia unor probleme importante care pot avea impact asupra proiectului.
  • Asigurarea fluxului comunicational, realizarea unei bune comunicari interne si externe.
  • Organizarea si armonizarea actiunilor echipei de proiect, monitorizarea indeplinirii procedurilor de achizitii din cadrul proiectului, reprezentarea proiectului in relatia cu alti actori relevanti in domeniile de actiune, cu Autoritatea Contractanta.

Educatia solicitata implica finalizarea unor studii superioare in domeniul economic, juridic sau tehnic: 5 ani (licenta si masterat).

Candidatul trebuie sa aiba minimum 5 ani de experienta in activitati specifice postului.

Perioada de angajare: determinata, pana la 26.07.2023

In masura in care detineti experienta si studiile solicitate, dovedite prin documente justificative, puteti trimite CV-ul insotit de documentele justificative pe adresa de mail office@ptir.ro pana pe data de 12 august 2022, ora 16:00.

Vor fi contactate exclusiv persoanele care indeplinesc cerintele solicitate.