ANUNT! Angajare responsabil grup tinta.

PTIR angajeaza responsabil grup tinta in cadrul proiectului “Cresterea capacitatii PTIR de a se implica in promovarea antreprenoriatului la nivel local”.

Atributiile responsabilului grup tinta:

  • Realizarea procedurii de recrutare si selectie a grupului tinta in concordanta cu Ghidului Solicitantului si cererea de finantare;
  • Recrutarea grupului tinta necesar implementarii cursului si mentinerea unei legaturi constante cu membrii acestuia;
  • Asigurarea existentei logisticii necesare sustinerii cursului, comunicarea catre managerul de proiect a informatiilor/ specificatiilor tehnice necesare realizarii achizitiilor aferente;
  • Asigurarea comunicarii cu Formatorii si cu Evaluatorii cursului, astfel incat programul de formare sa se desfasoare in conditii optime, cu incadrarea in termenele de timp stabilite, iar documentele justificative sa fie complete si conforme cu metodologia de implementare a activitatii;
  • Realizarea planificarii cursului, pregatirea listelor de cursanti, stabilirea instrumentarului de verificare a furnizorului;
  • Asigurarea distribuirii diplomelor catre cursanti;
  • Centralizarea documentelor justificative de implementare;
  • Participarea la activitatile de raportare.

Educatia solicitata implica finalizarea unor studii superioare.

Candidatul trebuie sa aiba minimum 1 an de experienta in activitati specifice postului.

Perioada de angajare: determinata, pana la 26.12.2022.

In masura in care detineti experienta si studiile solicitate, dovedite prin documente justificative, puteti trimite CV-ul insotit de documentele justificative pe adresa de mail office@ptir.ro pana pe data de 12 august 2022, ora 16:00.

Vor fi contactate exclusiv persoanele care indeplinesc cerintele solicitate.