Comunicat de presă

Lansarea proiectului “Consolidarea dialogului social în sectorul construcțiilor de mașini și construcțiilor metalice”

Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România (PTIR), în parteneriat cu Sindicatul Liber MASSA (MASSA), anunță lansarea proiectului “Consolidarea dialogului social în sectorul construcțiilor de mașini și construcțiilor metalice” desfășurat pe o perioada de 24 de luni (1 aprilie 2024 – 31 martie 2026). Acest proiect ambițios este finanțat prin Programul Educație și Ocupare (PEO) 2021-2027 și vizează îmbunătățirea și modernizarea dialogului social din România, cu accent pe sectorul construcțiilor de mașini și construcțiilor metalice, prin consolidarea capacității celor 2 parteneri în negocierile colective.

Proiectul își propune să conducă la o mai bună înțelegere a dialogul social și a negocierilor colective de către angajați și angajatori, să promoveze colaborarea și să sprijine dezvoltarea unui mediu de muncă mai echitabil și mai prosper.

PTIR și MASSA vor implementa o serie de inițiative, inclusiv dezvoltarea de strategii de digitalizare, organizarea de workshop-uri regionale și internaționale, activități de formare, campanie de informare și conștientizare, care vor aduce o serie de beneficii membrilor, printre care:

  1. Conștientizarea importanței negocierilor colective: Încurajarea apartenenței la patronate și sindicate, care oferă asistență în activitatea economică și negocierile colective ale membrilor;
  2. Consolidarea capacității în dialogul social: Cu cât un patronat sau sindicat are mai mulți membri, cu atât poate negocia de pe o poziție mai puternică și își poate sprijini mai bine membrii.
  3. Participarea la workshop-uri regionale și europene: Identificarea temelor ce pot revitaliza contractele colective de muncă și acordurile sectoriale.
  4. Participarea la training-uri: Membrii vor avea oportunitatea de a participa la training-uri pe teme precum dialogul social, negocierile colective și competențele digitale.
  5. Acces la servicii pentru membri: Membrii vor putea beneficia de un pachet de servicii de sprijin și vor fi implicați în exprimarea nevoilor privind dialogul social și negocierile colective.

“Suntem mândri să conducem acest proiect care va contribui semnificativ la îmbunătățirea dialogului social într-un sector vital pentru economia României. Prin colaborarea strânsă cu partenerii noștri și cu sprijinul Fondului Social European+, suntem încrezători că vom atinge obiectivele noastre și vom dezvolta un pachet de servicii pentru membrii noștri, răspunzând cât mai fidel nevoilor și așteptărilor acestora” a declarat Daniel Urîtu, Președinte executiv al PTIR.

Proiectul “Consolidarea dialogului social în sectorul construcțiilor de mașini și construcțiilor metalice” este un exemplu concret al angajamentului PTIR și MASSA de a promova interesele tinerilor antreprenori și ale lucrătorilor din sector, asigurând în același timp adaptabilitatea și competitivitatea pe piața muncii. Suplimentar, prin natura activităților propuse, proiectul contribuie la principiile orizontale “egalitate de șanse și de tratament între femei și bărbați”, “nediscriminarea și prevenirea oricărei forme de discriminare”, “accesibilitatea pentru persoane cu dizabilități” și “dezvoltare durabilă”.

Bugetul total al proiectului este de 2.481.151,33 lei.

Pentru mai multe informații despre proiect, vă rugăm să ne contactați:

Telefon: 031.824.1592

E-mail: office@ptir.ro

09 Aprilie 2024