20 Iulie 2023

 

Constituire Comitet Consultativ pentru Antreprenoriat

pe lângă Consiliul Local al Municipiului Ploiești

În vederea consolidării parteneriatului dintre autoritățile publice locale și mediul de afaceri și a creșterii gradului de transparență a deciziilor administrației publice locale, Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România și Primăria Municipiului Ploiești au pus bazele constituirii Comitetului Consultativ pentru Antreprenoriat, structură consultativă, fără personalitate juridică, ce funcționează pe lângă Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

Comitetul Consultativ pentru Antreprenoriat se dorește a fi un forum pentru dezbaterea situației mediului de afaceri, comerțului și a sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, la nivel local, în cadrul căruia membrii și reprezentanții autorităților publice pot să își exprime punctele de vedere și propunerile, acordul și susținerea pentru realizarea efectivă a proiectelor, programelor și strategiilor de dezvoltare a mediului de afaceri din Municipiul Ploiești.

Comitetul este înființat în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 320/18.07.2023, în cadrul proiectului “Creşterea capacităţii PTIR de a se implica în promovarea antreprenoriatului la nivel local” – Cod SIPOCA/MySMIS2014+: 932 / 151072, implementat în perioada  27 iulie 2022 – 26 iulie 2023. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului este creşterea capacităţii Patronatului Tinerilor Întreprinzători din România de a se implica în formularea şi promovarea dezvoltării la nivel local în aria sa de activitate şi expertiză, respectiv susţinerea antreprenoriatului în general şi a tinerilor întreprinzători în special.

În perioada următoare, vom pune la dispoziția organizațiilor interesate informații privind modalitatea de aderare la Comitet.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să utilizați următoarele date de contact:

PATRONATUL TINERILOR ÎNTREPRINZĂTORI DIN ROMÂNIA

Mirela Vasilescu – Manager de proiect

Telefon: 0740.072.962

E-mail: office@ptir.ro