15 Aprilie 2023

 

 

Finalizarea proiectului “PRO CALIFICARE – Oportunități pentru formarea profesională continuă a angajaților”

În perioada 16 Aprilie 2021 – 15 Aprilie 2023, Asociația Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România (beneficiar) si Centrul de Consultanţă și Studii Europene SRL (partener) au implementat proiectul “PRO CALIFICARE – Oportunități pentru formarea profesională continuă a angajaților” (cod Mysmis 135539).

Proiectul a avut o valoare totală de 4.721.290,47 lei (valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 4.622.199,66) și a fost finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Cod apel: POCU/726/6/12/Creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulți, cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoașterea și certificarea rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale.

Obiectivul general al proiectului a vizat creșterea participării la programe de formare profesională continuă a 652 angajați din regiunile de dezvoltare Sud-Est, Nord-Est și Sud Muntenia, cu accent pe angajații cu un nivel scăzut de calificare, cu vârsta de peste 40 ani sau din mediul rural.

Obiectivele specifice proiectului au fost reprezentate de:

 1. Promovarea importanței formării profesionale și participării la programele de FPC către partenerii sociali, alte entități reprezentative pentru interesele angajaților și angajați din regiunile de dezvoltare Sud-Est, Nord-Est și Sud Muntenia prin implementarea unei campanii de informare și conștientizare.
 1. Încurajarea participării la programe de formare profesională continuă, inclusiv pentru dezvoltarea carierei și căutarea de noi oportunități pentru locuri de muncă, prin implementarea de acțiuni de consiliere profesională și tutorat pentru minim 652 angajați din cele 3 regiuni de implementare a proiectului.
 1. Îmbunătățirea cunoștințelor și abilitaților pentru minim 652 de angajați care formează grupul țintă al proiectului prin derularea a 25 sesiuni de formare profesională de tip inițiere/specializare/calificare nivel 2 acreditate ANC. Din cei minim 652 participanți la cursuri (din care 196 de persoane vor fi angajaț
 2. cu nivel scăzut de calificare, cu vârsta de peste 40 de ani sau care provin din mediul rural defavorizat), peste 80% vor fi certificați și vor obține diplomă recunoscută de ANC (minim 522 de persoane certificate).
 1. Susținerea creșterii participării angajaților la FPC prin realizarea și diseminarea raportului complex „Soluții inovative pentru creșterea participării angajaților la FPC”, raport care va prezenta bune practici, cele mai eficiente soluții de transfer al bunelor practici și idei de activități de cooperare, inclusiv cooperare transnațională.

În cadrul proiectului a fost implementată o campanie de informare și conștientizare pentru promovarea importanței formării profesionale și participării la programele de FPC, cu impact direct în conștientizarea a peste 193.000 de persoane cu privire la importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare continuă.

Grupul țintă al proiectului a fost format din 752 de angajați (inclusiv PFA și întreprinderi individuale) din Regiunile de dezvoltare Sud-Est, Sud Muntenia și Nord-Est, din care minim 196 de persoane din categoria angajați cu nivel scăzut de calificare, cu vârsta de peste 40 de ani sau care provin din mediul rural defavorizat.

Toți cei 752 de angajați au participat la acțiuni de consiliere profesională și tutorat pentru încurajarea participării la programe de formare profesională continuă, inclusiv pentru dezvoltarea carierei și căutarea de noi oportunități pentru locuri de muncă.

Dintre aceștia, 669 de angajați au participat la una din cele 25 sesiuni de formare profesională de tip inițiere/specializare/calificare nivel 2 acreditate ANC implementate în cadrul proiectului. Asftel, Asociația Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România a organizat urmatoarele programe de FPC:

 • 5 stagii de curs de specializare „Competențe antreprenoriale”
 • 3 stagii de curs de inițiere “Diagnoză auto”
 • 4 stagii de curs de specializare “Competenţe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere”,

Iar Partenerul Centrul de Consultanţă și Studii Europene SRL a susținut:

 • 2 stagii de curs de inițiere “Competențe informatice”;
 • 3 stagii de curs de “Competenţe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere”
 • 1 stagiu de curs de calificare nivel 2 “Lucrător în comerț”
 • 4 stagii de curs de calificare nivel 2 “Lucrător comercial”
 • 1 stagiu de curs de calificare nivel 2 “Peisagist Floricultor”
 • 1 stagiu de curs de calificare nivel 2 “Sudor electric”
 • 1 stagiu de curs de calificare nivel 2 “Asfaltator”
 • 1 stagiu de curs de calificare nivel 2 “Patiser”.

Totodată, în cadrul proiectului a fost realizat și diseminat către actori relevanți raportul de cercetare “Soluții inovative pentru creșterea participării angajaților la FPC”.

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Pentru informații suplimentare referitoare la proiect, vă rugăm să utilizați următoarele date de contact:

Iuliana Poștaru – Manager Proiect

Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România

https://www.ptir.ro/

Adresa: Str. Spătarului, nr. 30, Sector 2, București

Tel: +40 318 241 592; +40 318 241 593

E-mail: office@ptir.ro