30 Mai 2023

  Stadiu implementare proiect

 ”Creşterea capacităţii PTIR de a se implica în promovarea antreprenoriatului la nivel local”

 Cod SIPOCA/MySMIS2014+: 932 / 151072

ASOCIAŢIA “PATRONATUL TINERILOR ÎNTREPRINZĂTORI DIN ROMÂNIA” derulează în perioda 27 iulie 2022 – 26 iulie 2023 proiectul “Creşterea capacităţii PTIR de a se implica în promovarea antreprenoriatului la nivel local” – Cod SIPOCA/MySMIS2014+: 932 / 151072. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA), în baza contractului de finanţare nr. 813 semnat la data de 27.07.2022.

Obiectivul general al proiectului este creşterea capacităţii Patronatului Tinerilor Întreprinzători din România de a se implica în formularea şi promovarea dezvoltării la nivel local în aria sa de activitate şi expertiză, respectiv susţinerea antreprenoriatului în general şi a tinerilor întreprinzători în special.

Până la aceasta dată, PTIR a derulat și a finalizat două activități relevante din proiect:

  •  programul de formare profesională pentru 30 dintre membrii săi în domeniul “Bună guvernanță și dialog social”.
  •  Strategia pentru Dezvoltarea Mediului de Afaceri din Municipiul Ploiești.

În urma finalizării acestor activități, PTIR a atins două dintre rezultatele așteptate prin implementarea proiectului:

  1. Capacitate crescută a ONG-urilor şi partenerilor sociali de a se implica în formularea şi promovarea dezvoltării la nivel local – Rezultat proiect 1 – 30 persoane instruite şi certificate în domeniul “Bună guvernanţă şi dialog social”.
  2. Capacitate crescută a ONG-urilor şi partenerilor sociali de a se implica în formularea şi promovarea dezvoltării la nivel local – Rezultat proiect 2 – 1 mecanism pentru susţinerea şi promovarea dezvoltării mediului de afaceri la nivel local – Strategia pentru dezvoltarea mediului de afaceri la nivelul Municipiului Ploieşti.

În perioada următoare, experții fac demersurile pentru constituirea Comitetului Consultativ pentru Antreprenoriat, activitate care va conduce la obținerea rezultatului: Capacitate crescută a ONG-urilor şi partenerilor sociali de a se implica în formularea şi promovarea dezvoltării la nivel local – Rezultat proiect 3 – 1 mecanism de consultare a autorităţilor şi instituţiilor publice cu partenerii sociali şi ONG-urile relevante în elaborarea politicilor şi strategiilor pentru dezvoltarea mediului de afaceri la nivel local – Comitetul Consultativ pentru Antreprenoriat.

Valoarea totală a proiectului este de 422.162,30 lei, formată din contribuţia Uniunii Europene din Fondul Social European – 351.661,19 lei şi contribuţia din bugetul naţional – 62.057,86 lei. Valoarea cofinanţării Asociaţiei “Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România” este de 8.443,25 lei.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la ASOCIAŢIA “PATRONATUL TINERILOR ÎNTREPRINZĂTORI DIN ROMÂNIA”, str. Spătarului, nr. 30,  Sector 2, Bucureşti,  website: www.ptir.ro, telefon: 0762.333.447, e-mail: daniel.uritu@ptir.ro, persoana de contact: Daniel Urîtu.

 Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.