26 iulie 2023

 

Finalizare proiect

“Creşterea capacităţii PTIR de a se implica în promovarea antreprenoriatului la nivel local”

Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România, în calitate de beneficiar,  a implementat în perioada 27 iulie 2022 – 27 iulie 2023 proiectul “Creşterea capacităţii PTIR de a se implica în promovarea antreprenoriatului la nivel local” – Cod SIPOCA/MySMIS2014+: 932 / 151072, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Valoarea totală a proiectului este de 422.162,30 lei, formată din contribuţia Uniunii Europene din Fondul Social European – 351.661,19 lei şi contribuţia din bugetul naţional – 62.057,86 lei.

Obiectivul general al proiectului a fost reprezentat de creşterea capacităţii Patronatului Tinerilor Întreprinzători din România de a se implica în formularea şi promovarea dezvoltării la nivel local în aria sa de activitate şi expertiză, respectiv susţinerea antreprenoriatului în general şi a tinerilor întreprinzători în special.

În urma implementării proiectului au fost obținute următoarele rezultate:

  • 30 de persoane  (membri și voluntari ai PTIR) au fost instruite și certificate în domeniul “Bună guvernanță și dialog social”
  • A fost creat un mecanism pentru susținerea și promovarea dezvoltării mediului de afaceri la nivel local – Strategia pentru dezvoltarea mediului de afaceri la nivelul Municipiului Ploiesti
  • A fost înființat un mecanism de consultare a autorităților și instituțiilor publice cu partenerii sociali și ONG-urile relevante în elaborarea politicilor și strategiilor pentru dezvoltarea mediului de afaceri la nivel local – Comitetul Consultativ pentru Antreprenoriat.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Pentru informaţii supplimentare privind proiectul, vă rugăm să utilizați următoarele date de contact:

PATRONATUL TINERILOR ÎNTREPRINZĂTORI DIN ROMÂNIA

Str. Spătarului nr. 30, București, Sector 2

Mirela Vasilescu – Manager de proiect

Telefon: 0740.072.962

E-mail: office@ptir.ro