Finalizarea proiectului „Start pentru afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia”

COMUNICAT DE PRESĂ

București, 02.04.2021

 Finalizarea proiectului „Start pentru afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia”

 Proiectul “Start pentru afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia”, cod Mysmis 104179, implementat de către Asociația Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România (Beneficiar proiect)  și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia (Partener proiect) a fost finalizat în data de 02.04.2021.

Proiectul a avut o perioadă de implementare de 39 luni, cu un buget în valoare totală de 11.150.504,77 lei (valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 9.477.929,05 lei) şi a fost finanţat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară nr. 3, Locuri de muncă pentru toți, Obiectiv specific 3.7  Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană, „România Start-Up Plus”.

Proiectul a avut drept obiectiv general creșterea ocupării în regiunea de dezvoltare Sud Muntenia, prin dezvoltarea culturii antreprenoriale a persoanelor fizice (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă si înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) și susținerea înființării, dezvoltării și menținerii pe piață a întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană.

În cadrul proiectului au fost înregistrate următoarele rezultate principale:

 1. O campanie de conștientizare implementată în scopul prezentării către public a elementelor specifice proiectului. Prin intermediul campaniei au fost informate 143 persoane din categoria de public larg cu privire la oportunitățile oferite de proiect și principalele condiții pentru a beneficia de acestea.
 1. 7 seminarii informative implementate în fiecare județ al regiunii de dezvoltare Sud-Muntenia, la care au participat 273 de persoane interesate.
 1. 14 sesiuni de cursuri de dobândire a Competențelor Antreprenoriale organizate în cadrul fiecărui județ al regiunii de dezvoltare vizate prin proiect, la care s-au înscris 371 membri ai grupului țintă, din care 337 de persoane au obținut certificare ANC.
 1. O competiție de planuri de afaceri implementată, în urma căreia:
  • 42 planuri de afaceri au fost aprobate în vederea acordării de ajutor de minimis în valoare de maxim 178.340 de lei, dintr-un total de 106 planuri de afaceri depuse;
  • 42 de persoane ale căror planuri de afaceri au fost selectate în vederea acordării ulterioare a ajutorului de minimis au beneficiat de consiliere, consultanță și mentorat în domeniul antreprenorial și au dobândit abilități practice în întreprinderi reale;
  • 42 de contracte de subvenție au fost semnate de către administratorul schemei de antreprenoriat cu firmele nou create.
 1. 41 de beneficiari ai ajutoarelor de minimis care au implementat cu succes planurile de afaceri, generând pe plan regional 91 de noi locuri de muncă și asigurând sustenabilitatea afacerilor finanțate pe o perioadă de minim 6 luni de la finalizarea implementării planurilor de afaceri.
 1. O analiză a mediului antreprenorial la nivelul regiunii Sud Muntenia realizată și diseminată către factorii interesați.

 

Mulțumim tuturor participanților și experților implicați, care au făcut posibilă implementarea cu succes a proiectului „Start pentru afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia” și îndeplinirea rezultatelor propuse.

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

DESCARCĂ – COMUNICAT DE PRESĂ FINALIZARE PROIECT

Pentru informații suplimentare referitoare la proiect, vă rugăm să utilizați următoarele date de contact:

Iuliana Poștaru – Manager de proiect

Adresa: Str. Spătarului, nr. 30, Municipiul Bucuresti, cod poștal 020776, județul București, România

Telefon: 0318 241 592

Email: office@ptir.ro