Comunicat de presă

Data: 04.11.2019

Finalizarea proiectului

“Creșterea capacității PTIR de a formula politici publice alternative în domeniul debirocratizării și simplificării procedurilor aplicabile mediului de afaceri”

Asociația Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România, în calitate de beneficiar, a implementat începând cu data de 09.07.2018, proiectul “Creșterea capacității PTIR de a formula politici publice alternative în domeniul debirocratizării și simplificării procedurilor aplicabile mediului de afaceri”, cod Mysmis – 112861. Proiectul a avut o perioadă de implementare de 16 luni și o valoare totală de 789.694.71 lei (din care Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE – 649.951,82 lei și Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național – 123.949,00 lei).

Proiectul a avut drept obiectiv general creșterea capacității Patronatului Tinerilor Întreprinzători din România de a elabora, fundamenta și susține politici publice în domeniul său de activitate, cu scopul de a sprijini dezvoltarea competitivității sectorului IMM și de a facilita adaptarea administrației publice din România la nevoile reale ale mediului de afaceri.

Prin activitățile sale, proiectul a vizat:

  • Susținerea capacității PTIR de a formula alternative de politici publice prin derularea unui program de formare în domeniul fundamentării și elaborării de politici publice, pentru un număr de 15 participanți, reprezentanți ai beneficiarului. Scopul acțiunii l-a reprezentat dezvoltarea capacității acestor persoane de a fundamenta, elabora și promova propuneri de politici publice, în special în domeniul de activitate al PTIR, cu accent pe debirocratizarea și simplificarea procedurilor aplicabile mediului de afaceri. Urmare a participării la stagiul de curs, membrii grupului țintă și-au dezvoltat și îmbunătățit cunoștințele și abilitățile în domeniul fundamentării și elaborării de politici publice, acționând ca multiplicatori ai beneficiilor proiectului, prin derularea de procese de fundamentare și elaborare de propuneri de politici publice în domeniul IMM.
  • Optimizarea procesului decizional prin elaborarea, fundamentarea, promovarea și susținerea unei politici publice alternative cu privire la debirocratizarea și simplificarea procedurilor aplicabile mediului de afaceri, prin reducerea sarcinilor administrative impuse acestuia, cu accent pe obținerea autorizației de funcționare a IMM-urilor și a avizelor și acordurilor aferente, precum și prin dezvoltarea de instrumente independente de monitorizare, evaluare și eficientizare a acesteia. A fost dezvoltată Rețeaua tematică națională pentru îmbunătățirea politicilor publice care susțin debirocratizarea și simplificarea procedurilor aplicabile mediului de afaceri, formată din reprezentanți ai ONG-urilor, partenerilor sociali, societăți care s-au confruntat cu probleme în obținerea autorizațiilor de funcționare, etc. Rețeaua a reprezentat pe de o parte un mecanism de consolidare a dialogului social, iar pe de altă parte un mecanism de interacțiune cu autoritățile și instituțiile administrației publice. Au fost organizate dezbateri multiregionale, iar rezultatele acestor evenimente, coroborate cu cele obținute prin intermediul instrumentului independent de monitorizare (platforma online debirocratizareimm.ro), au fost utilizate pentru elaborarea politicii publice alternative, care va fi publicată în consultare publică cu amploare națională, permițând colectarea propunerilor de îmbunătățire de la un număr cât mai mare de actori relevanți. În vederea confirmării calității și relevanței politicii publice alternative elaborate, precum și a promovării acesteia, a fost organizat un eveniment de promovare și de acceptare a acesteia.

Propunerea de politică publică alternativă elaborată în cadrul proiectului vizează înfiinţarea departamentului de debirocratizare în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat și în celelalte ministere, sub coordonarea Secretariatului General al Guvernului, care să asigure organizarea unor întâlniri inter-ministeriale, pentru identificarea și simplificarea sarcinilor administrative cu care se confruntă mediul de afaceri și care să stabilească măsuri trimestriale de debirocratizare, în parteneriat/dialog social cu organizațiile reprezentative ale mediului de afaceri. Propunerea a fost transmisă Ministerului de resort, în scopul susținerii aprobării și implementării ei.

Rezultate atinse în urma implementării proiectului sunt:

  • Personal din cadrul PTIR instruit în scopul fundamentării și elaborării de politici publice care susțin dezvoltarea mediului de afaceri – 15 persoane.
  • Politica publică alternativă în domeniul debirocratizării și simplificării procedurilor aplicabile mediului de afaceri, prin reducerea sarcinilor administrative impuse acestuia, cu accent pe obținerea autorizației de funcționare a IMM-urilor și a avizelor și acordurilor aferente elaborată și promovată.
  • Instrument independent de monitorizare a politicii publice în domeniul debirocratizării și simplificării procedurilor aplicabile mediului de afaceri – platforma debirocratizareimm.ro.

Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România

Str. Spatarului nr. 30, Sector 2, București

Tel: +40 318 241 592

Fax: +40 318 241 593

office@ptir.ro

www.ptir.ro