ENTER – Acces pe piața muncii pentru tinerii NEETs din Regiunea Sud-Muntenia

Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România și Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Prahova  publică METODOLOGIA DE SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ aplicată în cadrul proiectului „ENTER – Acces pe piata muncii pentru tinerii NEETs din Regiunea Sud-Muntenia”, Cod MySMIS: 153784.

Proiectul are ca obiectiv principal facilitarea accesului unui număr de 378 de tineri NEETs șomeri cu vârsta cuprinsă între 16-29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare din Regiunea Sud Muntenia, la măsuri și intervenții integrate și personalizate de ocupare, în vederea dobândirii unor noi cunoștinte, competențe și aptitudini de muncă, având ca scop creșterea gradului de ocupare a acestora.

Vor fi selectați în vederea includerii în activitățile proiectului minim  378 de tineri NEETs șomeri cu vârsta cuprinsă între 16-29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare din Regiunea Sud Muntenia.

Pentru a fi eligibile, la data intrării în operațiunile FSE persoanele din grupul țintă vor face dovada ca îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

– să fie tineri NEETs cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani;

– să fie înregistrați și profilați de SPO;

– să aibă domiciliul sau reședința în regiunea de dezvoltare vizată de proiect: regiunea Sud-Muntenia (județele Argeș, Prahova, Dâmbovița, Teleorman, Giurgiu, Ialomița, Călărași).

Din cei minim 378 membri ai GT:

– peste 10% vor fi NEETs de etnie romă (minim 38 de persoane);

– peste 20% vor fi NEETs cu domiciliul sau reședința în mediul rural (minim 76 de persoane);

– peste 30% din GT (minim 114 persoane) va fi reprezentat de tineri NEETs cu nivelurile de ocupabilitate C și D, respectiv „greu ocupabil” și „foarte greu ocupabil”;

– minim 40% din GT vor fi femei (152 persoane).

Daca îndepliniți condițiile de eligibilitate și doriți să vă înscrieți la activitățile proiectului, așteptăm cât mai curând posibil candidaturile voastre.

Mult succes!

DESCARCĂ – METODOLOGIA DE SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ

DESCARCĂ– ANEXELE AFERENTE METODOLOGIEI