Înscrie-te în proiectul “AUTO PERFORM – Performanță pentru angajații din sectorul auto”

Asociația Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România publică METODOLOGIA DE SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ aplicată în cadrul proiectului “AUTO PERFORM – Performanță pentru angajații din sectorul auto”.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă facilitarea accesului la formare profesională a forței de muncă din industria auto și componente din regiunile de dezvoltare Sud-Vest, Vest și Nord-Vest, prin stimularea angajatorilor în direcția dezvoltării competențelor angajaților lor și prin furnizarea de programe de formare profesională de calitate către minim 360 angajați, în vederea sporirii capacitații de inserție profesională și a adaptabilității acestora la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare conform SNCDI.

Grupul țintă al proiectului va fi format din cel puțin 360 participanți, angajați din regiunile de implementare a proiectului: Sud-Vest, Vest și Nord-Vest. Totodată, minim 40 persoane din grupul țintă vor fi persoane vârstnice (55-64 de ani).

Toți cei 360 angajați vor participa la unul din cele 3 cursuri de inițiere autorizate ANC:

  • curs inițiere „Diagnoză auto”;
  • curs inițiere „Vopsirea automobilului”;
  • curs inițiere „Repararea caroseriei”.

Daca îndepliniți condițiile de eligibilitate și doriți să vă înscrieți la activitățile proiectului, așteptăm cât mai curând posibil candidaturile voastre.

Mult succes!

Descarcă METODOLOGIA DE SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ

Descarcă ANEXE