Lansarea concursului de planuri de afaceri în cadrul proiectului “ENTER – Acces pe piața muncii pentru tinerii NEETs din Regiunea Sud-Muntenia”

În perioada 17 Octombrie 2022 – 10 Noiembrie 2022 (ora 17.00), Asociația Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România organizează concursul de planuri de afaceri în cadrul proiectului “ENTER – Acces pe piața muncii pentru tinerii NEETs din Regiunea Sud-Muntenia”, Cod MySMIS: 153784.

Persoanele certificate în urma finalizării cursurilor de “Competențe antreprenoriale, financiare și juridice” organizate în cadrul proiectului, cu vârsta peste 18 ani, sunt eligibile în vederea participării la prezentul concurs.

Înscrierea în concurs se va realiza prin completarea planului de afaceri și a anexelor obligatorii și depunerea acestora, semnate, în plic închis și sigilat, în format fizic, la sediul Asociației Patronatul Tinerilor Întreprinzatori din România, Strada Spătarului, nr. 30, sector 2, București, cod poștal 020776.

Plicul va conține în mod obligatoriu următoarele documente:

    1. Anexa 1. Plan de afaceri – model standard
    2. Anexa 5. Declarație pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanțări
    3. Anexa 6. Declarație pe propria răspundere privind conflictul de interese
    4. Anexa 8. Declarație de angajament.

În cadrul concursului se vor acorda 9 subvenții cu o valoare unitară de maxim 123.737,50 lei.

Metodologia de desfășurare a concursului de planuri de afaceri precum și Anexele acesteia pot fi consultate aici:

DESCARCĂ – METODOLOGIA DE CONCURS PLANURI DE AFACERI 

DESCARCĂ – ANEXELE 

Începând cu data de 17 Octombrie 2022, așteptăm planurile voastre de afaceri!

Mult succes!