COMUNICAT DE PRESĂ

16 august 2022

ASOCIAŢIA “PATRONATUL TINERILOR ÎNTREPRINZĂTORI DIN ROMÂNIA” anunţă demararea proiectului “Creşterea capacităţii PTIR de a se implica în promovarea antreprenoriatului la nivel local” – Cod SIPOCA/SMIS2014+: 932 / 151072. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA), Axa Prioritară 2 – Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente, Operaţiunea – Introducerea de sisteme şi standard comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP, în cadrul apelului CP14/2021- pentru regiunile mai puţin dezvoltate – Consolidarea capacităţii ONGurilor şi partenerilor sociali de a se implica în formularea şi promovarea dezvoltării la nivel local, în baza contractului de finanţare nr. 813 semnat la data de 27.07.2022.

Obiectivul general al proiectului este creşterea capacităţii Patronatului Tinerilor Intreprinzatori din România de a se implica în formularea şi promovarea dezvoltării la nivel local în aria sa de activitate şi expertiză, respectiv susţinerea antreprenoriatului în general şi a tinerilor întreprinzători în special.

Rezultatele aşteptate în urma implementării proiectului:

1. Rezultat program R4: Capacitate crescută a ONG-urilor şi partenerilor sociali de a se implica în formularea şi promovarea dezvoltării la nivel local – Rezultat proiect 1 – 30 persoane instruite şi certificate în domeniul “Bună guvernanţă şi dialog social”.

2. Rezultat program R4: Capacitate crescută a ONG-urilor şi partenerilor sociali de a se implica în formularea şi promovarea dezvoltării la nivel local – Rezultat proiect 2 – 1 mecanism pentru susţinerea şi promovarea dezvoltării mediului de afaceri la nivel local – Strategia pentru dezvoltarea mediului de afaceri la nivelul Municipiului Ploieşti.

3. Rezultat program R4: Capacitate crescută a ONG-urilor şi partenerilor sociali de a se implica în formularea şi promovarea dezvoltării la nivel local – Rezultat proiect 3 – 1 mecanism de consultare a autorităţilor şi instituţiilor publice cu partenerii sociali şi ONG-urile relevante în elaborarea politicilor şi strategiilor pentru dezvoltarea mediului de afaceri la nivel local – Comitetul Consultativ pentru Antreprenoriat.

Valoarea totală a proiectului este de 422.162,30 lei, formată din contribuţia Uniunii Europene din Fondul Social European – 351.661,19 lei, contribuţia din bugetul naţional – 62.057,86 lei și cofinanţarea Asociaţiei “Patronatul Tinerilor Intreprinzători din România” de 8.443,25 lei.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la ASOCIAŢIA “PATRONATUL TINERILOR INTREPRINZĂTORI DIN ROMÂNIA”, str. Spătarului, nr. 30,  Sector 2, Bucureşti,  website: www.ptir.ro, telefon: 0762333447, e-mail: daniel.uritu@ptir.ro, persoana de contract: Daniel Urîtu.

DESCARCA COMUNICAT DE PRESA

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.