RAPORT – Soluții inovative pentru creșterea participării angajaților la FPC

Raportul Soluții inovative pentru creșterea participării angajaților la FPCa fost realizat în cadrul proiectului “PRO CALIFICARE – Oportunități pentru formarea profesională continuă a angajaților”, cod mysmis 135539, implementat în perioada 16 Aprilie 2021 – 15 Aprilie 2023 de către Asociația Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România, în parteneriat cu Centrul de Consultanţă și Studii Europene SRL.

Raportul reprezintă o finalitate a activității „4.1. Acțiuni inovative pentru creșterea participării la FPC și oferirea unui sprijin educațional individualizat din cadrul proiectului” ce presupune acțiuni inovative exploratorii de cercetare calitativă a pieței și prezintă bune practici identificate, cele mai eficiente soluții de transfer al bunelor practici și idei de activități de cooperare, inclusiv transnațională, pentru creșterea participării la FPC.

Raportul a fost realizat prin:

  1. Realizarea de interviuri în profunzime Față-în-Față (F2F) sau în mediul online (via Skype) cu experți de pe plan local și transnațional pentru a identifica și asigura un transfer de bune practici în vederea creșterii participării la FPC și pentru oferirea unui sprijin educațional individualizat. Au fost selectați doar experți relevanți pentru domeniile de formare vizate de proiect.
  2. Activități de cercetare de birou și colectare de date secundare. Cercetarea de birou a presupus identificarea de surse de informații relevante, extragerea, prelucrarea și analiza de date și informații într-un fișier Excel și includerea datelor / informațiilor cele mai relevante în raport.

Raportul va fi prezentat grupului țintă al proiectului și altor factori de decizie și actori relevanți pentru creșterea participării la FPC la nivel local, regional și național.

DESCARCA Raportul “Soluții inovative pentru creșterea participării angajaților la FPC”.