Acasa2022-03-07T08:41:41+00:00

PATRONATUL TINERILOR ÎNTREPRINZĂTORI DIN ROMÂNIA

Singura organizație patronală ce reprezintă la nivel național și european interesele tinerilor întreprinzători români cu vârste între 18 și 40 de ani

Proiecte finalizate
Contact

Misiunea PTIR

Misiunea PTIR este de a reprezenta, susţine, apăra şi promova interesele profesionale, economice şi sociale ale tinerilor întreprinzători din România şi ale IMM-urilor constituite de tineri.

Caracterul apolitic, autonom, independent al Patronatului Tinerilor Întreprinzători din România contribuie la dezvoltarea politicilor, strategiei şi planurilor de acţiune prin următoarele obiective specifice:

  • elaborarea şi implementarea de programe specifice, care să favorizeze formarea tânărului întreprinzător şi deprinderea competențelor manageriale pentru gestionarea întreprinderii

  • studierea problemelor şi proiectarea de noi scenarii economice, tehnice, de dialog social şi negociere cu sindicatele

  • dezvoltarea afacerilor tinerilor întreprinzători, chiar acţionând pentru a crea condiţiile optime pentru înfiinţarea acestora şi identificarea modalităţilor şi căilor de formare profesională, metodelor şi tehnologiilor pentru succesul tinerilor întreprinzători

  • crearea unui parteneriat real cu autorităţile publice pentru realizarea unui mediu de afaceri favorabil tinerilor întreprinzători, bazat pe principiile democraţiei, liberei concurențe şi economiei de piaţă

  • formularea de propuneri pentru îmbunătăţirea legislaţiei pentru tinerii întreprinzători şi adoptarea de programe/proiecte/stimulente pentru tinerii întreprinzători

  • identificarea şi organizarea de cursuri de formare profesională şi manageriala pentru tinerii întreprinzători şi susţinerea şi promovarea învăţării continue a acestora

Continuare

STIRI SI NOUTATI

ANUNT! Angajare expert informare.

ANUNT! Angajare expert informare. PTIR angajeaza expert informare in cadrul proiectului “Cresterea capacitatii PTIR de a se implica in promovarea antreprenoriatului la nivel local”. Atributiile expertului informare: Elaborarea metodologiei de informare; Informarea reprezentantilor PTIR (angajati, voluntari si membri) cu privire la oportunitatea de participare la un program de training in vederea cresterii capacitatii de a se implica in promovarea antreprenoriatului si dezvoltarea mediului de afaceri; Asigurarea masurile privind protectia datelor cu caracter personal. Participarea la activitatile de raportare. Educatia solicitata implica finalizarea unor studii superioare. Candidatul trebuie sa aiba minimum 1 an de experienta in activitati

ANUNT! Angajare manager de proiect.

ANUNT! Angajare manager de proiect. PTIR angajeaza manager de proiect in cadrul proiectului “Cresterea capacitatii PTIR de a se implica in promovarea antreprenoriatului la nivel local”. Atributiile managerului de proiect: Coordonarea directa a tuturor actiunilor manageriale si de raportare din cadrul proiectului, realizarea procedurii de monitorizare a proiectului. Planificarea procedurilor de management si ajustare a planului de implementare in functie de necesitati, elaborarea saricinilor de lucru specifice pentru membrii echipei de proiect. Controlarea periodica a activitatilor din proiect si adoptarea unor masuri corective (daca este cazul). Verificarea indeplinirii obiectivelor si a indicatorilor asumati, supervizarea echipei de

Continuare

CUM DEVIN MEMBRU

Poate fi membru al PTIR orice societate comercială, asociaţie familială sau persoană fizică autorizată înfiinţată în conformitate cu legislaţia română în vigoare.

Continuare

Părerea ta contează

Misiunea PTIR este de a reprezenta, susţine, apăra şi promova interesele profesionale, economice şi sociale ale tinerilor întreprinzători din România şi ale IMM-urilor constituite de tineri.

Caracterul apolitic, autonom, independent al Patronatului Tinerilor Întreprinzători din România contribuie la dezvoltarea politicilor, strategiei şi planurilor de acţiune prin foarte multe obiective specifice…

Continuare
0
Membri
0
Proiecte implementate
Go to Top