Acasa2022-03-07T08:41:41+00:00

PATRONATUL TINERILOR ÎNTREPRINZĂTORI DIN ROMÂNIA

Singura organizație patronală ce reprezintă la nivel național și european interesele tinerilor întreprinzători români cu vârste între 18 și 40 de ani

Proiecte finalizate
Contact

Misiunea PTIR

Misiunea PTIR este de a reprezenta, susţine, apăra şi promova interesele profesionale, economice şi sociale ale tinerilor întreprinzători din România şi ale IMM-urilor constituite de tineri.

Caracterul apolitic, autonom, independent al Patronatului Tinerilor Întreprinzători din România contribuie la dezvoltarea politicilor, strategiei şi planurilor de acţiune prin următoarele obiective specifice:

  • elaborarea şi implementarea de programe specifice, care să favorizeze formarea tânărului întreprinzător şi deprinderea competențelor manageriale pentru gestionarea întreprinderii

  • studierea problemelor şi proiectarea de noi scenarii economice, tehnice, de dialog social şi negociere cu sindicatele

  • dezvoltarea afacerilor tinerilor întreprinzători, chiar acţionând pentru a crea condiţiile optime pentru înfiinţarea acestora şi identificarea modalităţilor şi căilor de formare profesională, metodelor şi tehnologiilor pentru succesul tinerilor întreprinzători

  • crearea unui parteneriat real cu autorităţile publice pentru realizarea unui mediu de afaceri favorabil tinerilor întreprinzători, bazat pe principiile democraţiei, liberei concurențe şi economiei de piaţă

  • formularea de propuneri pentru îmbunătăţirea legislaţiei pentru tinerii întreprinzători şi adoptarea de programe/proiecte/stimulente pentru tinerii întreprinzători

  • identificarea şi organizarea de cursuri de formare profesională şi manageriala pentru tinerii întreprinzători şi susţinerea şi promovarea învăţării continue a acestora

Continuare

STIRI SI NOUTATI

REZULTATE PARTIALE CONCURS DE PLANURI DE AFACERI – ENTER

REZULTATE PARTIALE CONCURS DE PLANURI DE AFACERI - ENTER -   16 Noiembrie 2022 In urma finalizarii etapei de evaluare a planurilor de afaceri depuse pentru concursul organizat in cadrul proiectului „ENTER – ACCES PE PIATA MUNCII PENTRU TINERII NEETS DIN REGIUNEA SUD-MUNTENIA”, Asociatia Patronatul Tinerilor Intreprinzatori din Romania (PTIR) publica rezultatele evaluarii. Ierarhizarea planurilor de afaceri a fost realizata în funcție de punctajul total obținut după aplicarea grilei de evaluare aferentă fazelor B si C, in conformitate cu prevederile metodologiei de concurs. In cursul zilei de astazi, 16 Noiembrie 2022, vor fi trimise grilele individuale de punctaj

ANUNT! Angajare 2 experți elaborare strategie.

ANUNT 11.11.2022! Angajare 2 experți elaborare strategie. PTIR angajează 2 experti elaborare strategie în cadrul proiectului „Creșterea capacității PTIR de a se implica în promovarea antreprenoriatului la nivel local”. Atribuțiile expertului - elaborare strategie: Identificarea politicilor publice existente și a inițiativelor legislative la nivelul Muncipiului Ploiești cu impact asupra mediului de afaceri local și a sectorului de IMM-uri. Organizarea și participarea la masa rotundă. Întocmirea invitațiilor de participare, centralizarea confirmărilor de participare. Monitorizarea evenimentului, colectarea feedback-ului participanților, întocmirea raportului posteveniment. Realizarea unei analize a impactului politicilor publice existente asupra mediului de afaceri local. Comunicarea cu

Continuare

CUM DEVIN MEMBRU

Poate fi membru al PTIR orice societate comercială, asociaţie familială sau persoană fizică autorizată înfiinţată în conformitate cu legislaţia română în vigoare.

Continuare

Părerea ta contează

Misiunea PTIR este de a reprezenta, susţine, apăra şi promova interesele profesionale, economice şi sociale ale tinerilor întreprinzători din România şi ale IMM-urilor constituite de tineri.

Caracterul apolitic, autonom, independent al Patronatului Tinerilor Întreprinzători din România contribuie la dezvoltarea politicilor, strategiei şi planurilor de acţiune prin foarte multe obiective specifice…

Continuare
0
Membri
0
Proiecte implementate
Go to Top