Antreprenoriatul non-agricol rural, şansa a dezvoltării sustenabile a zonelor rurale

ID-ul proiectului (acordat de instituţia finanţatoare) POSDRU/83/5.2/S/58176
Calitatea avută în cadrul proiectului (solicitant / partener) Partener
Obiectivul proiectului Obiectivul general al proiectului este implementarea unui program integrat de informare, instruire, consiliere, asistenta şi alte servicii suport pentru promovarea şi dezvoltarea culturii şi competentelor antreprenoriale ale micilor sau viitorilor întreprinzători din mediul rural în scopul dezvoltării de activităţi non-agricole. Proiectul vizează măsuri concrete de orientare a persoanelor cu potenţial antreprenorial spre demararea unor mici afaceri în domenii non-agricole sau conexe agriculturii, generatoare de venituri alternative. Pe termen lung, înfiinţarea şi dezvoltarea de microintreprinderi în aceste sectoare vor conduce la creşterea veniturilor rurale, crearea de locuri noi de muncă şi reducerea disparităţilor dintre zona rurală şi cea urbana.
Valoarea totală a proiectului 8.259.218 lei

Rezultatele proiectului:

  • 46 de sesiuni cu durata de 4 zile/sesiune pentru cursul «Dezvoltarea competentelor antreprenoriale» organizate

  • 8 birouri regionale care oferă consultanta managerială personalizata gratuită, pentru demararea şi dezvoltarea afacerilor non-agricole