AUTO PERFORM – Performanță pentru angajații din sectorul auto

ID-ul proiectului (acordat de instituţia finanţatoare) 128849
Calitatea avută în cadrul proiectului (solicitant / partener) Solicitant
Obiectivul proiectului Obiectivul general al proiectului este reprezentat facilitarea accesului la formare profesională a forței de muncă din industria auto și componente din regiunile de dezvoltare Sud-Vest, Vest și Nord-Vest, prin stimularea angajatorilor în direcția dezvoltării competențelor angajaților lor și prin furnizarea de programe de formare profesională de calitate către minim 360 angajați, în vederea sporirii capacitații de inserție profesională și a adaptabilității acestora la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare conform SNCDI
Valoarea totală a proiectului 2.741.804,44 lei

Principalele rezultate asumate sunt:

  • Campanie de conștientizare a angajatorilor cu privire la importanța participării angajaților la formare continuă: 15 protocoale de colaborare semnate, 3 evenimente regionale realizate și minim 50.000 persoane conștientizate.

  • Minim 360 angajați încadrați în grupul țintă al proiectului, din care minim 40 de persoane angajați vârstnici (55-64 de ani)

  • 18 sesiuni de cursuri de formare profesională (9 stagii de curs “Diagnoză auto”, 6 stagii de curs “Vopsirea automobilului”, 3 stagii de curs “ Repararea caroseriei”) implementate în cadrul proiectului

  • Minim 325 participanți (peste 90% din cei 360 de participanți la cursuri) certificați cu diploma recunoscută de ANC

  • O platformă online destinată gestionării și implementării programelor de formare

  • Minim 36 IMM-uri sprijinite în vederea elaborării unor programe de învățare la locul de muncă și minim 3 întreprinderi care introduc programe de învățare la locul de muncă la 6 luni după finalizarea sprijinului.

  • Alte rezultate (proceduri, rapoarte, întâlniri, comunicate, afișe etc.).