Creșterea capacității PTIR de a se implica în promovarea antreprenoriatului la nivel local

ID-ul proiectului (acordat de instituţia finanţatoare) 151072
Perioada de implementare 27 Iulie 2022 – 26 iulie 2023 (12 luni)
Calitatea avută în cadrul proiectului (solicitant / partener) Solicitant
Obiectivul proiectului Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creșterea capacității Patronatului Tinerilor Întreprinzatori din România de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local în aria sa de activitate și expertiză, respectiv susținerea antreprenoriatului în general și a tinerilor întreprinzători în special.
Valoarea totală a proiectului
422,162.30 lei (valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 351.661,19 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 62.057,86 lei)

Beneficiar: Asociația Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Creșterea capacității PTIR de a se implica în dezvoltarea mediului de afaceri și promovarea antreprenoriatului la nivel local prin derularea unui program de formare specifică pentru reprezentanții săi. În cadrul proiectului, 30 de reprezentanți ai PTIR vor urma un program de formare în “Bună guvernanță și dialog social”.
  2. Dezvoltarea unui mecanism pentru susținerea și promovarea dezvoltării mediului de afaceri la nivel local. În vederea atingerii acestui obiectiv, va fi realizată o strategie de dezvoltare a mediului de afaceri la nivel local, strategie fundamentată și bazată pe nevoile reale ale mediului de afaceri la nivelul Municipiului Ploiești.
  3. Dezvoltarea unui mecanism de consultare a autorităților și instituțiilor publice cu partenerii sociali și ONG-urile relevante în elaborarea politicilor și strategiilor pentru dezvoltarea mediului de afaceri la nivel local. Pentru atingerea obiectivului specific prezentat, va fi operaționalizat Comitetul Consultativ pentru Antreprenoriat.

Activități realizate:

  1. Management de proiect.
  2. Informare și publicitate.
  3. Instruirea reprezentanților PTIR în vederea creșterii capacității de a se implica în promovarea antreprenoriatului și dezvoltarea mediului de afaceri.
  4. Dezvoltarea unui mecanism pentru susținerea și promovarea dezvoltării mediului de afaceri la nivel local – Strategia pentru dezvoltarea mediului de afaceri la nivelul Municipiului Ploiești.
  5. Dezvoltarea unui mecanism de consultare a autorităților și instituțiilor publice cu partenerii sociali și ONG-urile în elaborarea politicilor și strategiilor pentru dezvoltarea mediului de afaceri la nivel local.

Rezultate obținute în urma implementării proiectului:

 Proiect cofinanțat din Fondul Social European,

prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.