Cursurile de calificare – primul pas spre succes

ID-ul proiectului (acordat de instituţia finanţatoare) POSDRU/108/2.3/G/80705
Calitatea avută în cadrul proiectului (solicitant / partener) Solicitant
Obiectivul proiectului Obiectivul general la atingerea căruia contribuie proiectul îl constituie creşterea nivelului de calificare a resursei umane ocupate în sectorul alimentaţiei publice, din Regiunea de dezvoltare Bucuresti-Ilfov, prin îmbunătăţirea accesului şi participării angajaţilor la programe de calificare pentru ocupaţiile brutar, cofetar-patiser şi ospătar.
Valoarea totală a proiectului 2.232.250,98 lei

Rezultatele proiectului:

  • 6 stagii de formare (2 stagii pentru calificarea de brutar, 2 stagii pentru calificarea de cofetar-patiser, 2 stagii pentru calificarea de ospătar;)

  • Numărul participanţi la programe de FPC (calificare şi recalificare) – 155

  • Numărul participanţi la programe de FPC (calificare şi recalificare), din care femei – 75

  • Numărul de programe de calificare/recalificare autorizate – formare profesională continua – 2