Debutant în antreprenoriat

ID-ul proiectului (acordat de instituţia finanţatoare) RO-51-E031-2012-R3
Calitatea avută în cadrul proiectului (solicitant / partener) Solicitant
Obiectivul proiectului Dezvoltarea spiritului antreprenorial în rândul tinerilor prin implementarea unor întâlniri ale acestora şi ale responsabililor de politici de tineret, care vizează dobândirea unor cunoştinţe în ceea ce priveşte elaborarea unui plan de afaceri pentru accesarea Programului pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microintreprinderilor aparţinând întreprinzătorilor tineri (S.R.L.-D).
Valoarea totală a proiectului 11.690,00 EURO

Rezultatele proiectului:

  • 2 workshop-uri tematice şi o vizită de lucru;

  • Implicarea a 20 de tineri cu vârsta cuprinsă între 18 şi 30 din regiunea Bucureşti-Ilfov în discuţiile cu cei 2 responsabili de politici de tineret din cadrul Direcţia Implementare Programme pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii