DigiL@b – Laboratorul digital

ID-ul proiectului (acordat de instituţia finanţatoare) 128282
Calitatea avută în cadrul proiectului (solicitant / partener) Solicitant
Obiectivul proiectului Obiectivul general il reprezinta promovarea unei ocupari sustenabile si de calitate a fortei de munca din regiunile Sud Muntenia, Sud-Est, Nord-Est si Centru prin oferirea de cursuri de dezvoltare a competentelor informatice catre 360 de angajati in cadrul DigiL@b si sprijinirea intreprinderilor in elaborarea si introducerea unor programe de invatare la locul de munca in vederea imbunatatirii nivelului de cunostinte/ competente/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajatilor.
Valoarea totală a proiectului 3.211.211,11 lei

Rezultatele proiectului:

  • 3 evenimente regionale (Tech Day Ploiesti, Tech Day Costanta si Tech Day Iasi)

  • 8 protocoale de colaborare semnate intre PTIR si stakeholderi relevanti pentru obiectivele proiectului in vederea sustinerii proiectului pe tot parcurul implementarii sale

  • 388 persoane selectate in vederea participarii la programul de formare profesionala „competente digitale”.

  • 353 absolventi ai cursului de competente digitale

  • 37 de intreprinderi, dintre care 36 de IMM-uri sprijinite in vederea elaborarii unor programe de invatare la locul de munca

  • 5 intreprinderi care au introdus programe de invatare la locul de munca la 6 luni dupa finalizarea sprijinului