DigiL@b – Laboratorul digital

ID-ul proiectului (acordat de instituţia finanţatoare) 128282
Calitatea avută în cadrul proiectului (solicitant / partener) Solicitant
Obiectivul proiectului Obiectivul general al proiectului il reprezinta promovarea unei ocupari sustenabile si de calitate a fortei de munca din regiunile Sud Muntenia, Sud-Est, Nord-Est si Centru prin oferirea de cursuri de dezvoltare a competentelor informatice catre 360 de angajati in cadrul DigiL@b si sprijinirea intreprinderilor in elaborarea si introducerea unor programe de invatare la locul de munca in vederea imbunatatirii nivelului de cunostinte/ competente/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajatilor.
Valoarea totală a proiectului 3.211.211,11 lei

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Dezvoltarea competentelor digitale pentru 360 de angajati care provin din cel putin 36 de IMM-uri si alte intreprinderi din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si in domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI din regiunile Sud Muntenia, Sud-Est, Nord-Est si Centru prin participarea la cursuri de formare profesionala.
  2. Cresterea gradului de constientizare a angajatorilor care isi desfasoara activitatea in sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI privind importanta si necesitatea participarii angajatilor la programe de formare continua.
  3. Sprijinirea a cel putin 3 intreprinderi din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI in vederea elaborarii si introducerii unui program de invatare la locul de munca.
  4. Promovarea inovarii sociale.

Principalele rezultate ale proiectului sunt:

  • 3 evenimente regionale (Tech Day Ploiesti, Tech Day Costanta si Tech Day Iasi).

  • 8 protocoale de colaborare semnate intre PTIR si stakeholderi relevanti pentru obiectivele proiectului in vederea sustinerii proiectului pe tot parcurul implementarii sale.

  • 388 persoane selectate in vederea participarii la programul de formare profesionala „competente digitale”.

  • 353 absolventi ai cursului de competente digitale.

  • 37 de intreprinderi, dintre care 36 de IMM-uri sprijinite in vederea elaborarii unor programe de invatare la locul de munca.

  • 5 intreprinderi care au introdus programe de invatare la locul de munca la 6 luni dupa finalizarea sprijinului.

Grupul țintă al proiectului este format din minim 360 participanți, angajați din regiunile de implementare a proiectului: Sud Muntenia, Sud-Est, Nord-Est si Centru.

SUSTENABILITATEA PROIECTULUI

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.