Non-Formal Business

ID-ul proiectului (acordat de instituţia finanţatoare) 2012-5523/004-001 YT7 PSIQ7
Calitatea avută în cadrul proiectului (solicitant / partener) Solicitant
Obiectivul proiectului Îmbunătăţirea activităţii organizaţiilor dedicate tinerilor întreprinzători prin realizarea unui schimb de bune practici pentru crearea unei metodologii europene comune a educaţiei non-formale antreprenoriale aplicate în cadrul incubatoarelor de afaceri inovative
Valoarea totală a proiectului 71.636,50 EURO