Simularea managerială – Perspectiva unei cariere de succes

ID-ul proiectului (acordat de instituţia finanţatoare) POSDRU/109/2.1/G/81912
Calitatea avută în cadrul proiectului (solicitant / partener) Solicitant
Obiectivul proiectului Obiectivul general al proiectului îl reprezintă facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a studenţilor din Municipiul Bucureşti printr-o serie de acţiuni cu caracter inovator care vor conduce la creşterea şanselor de ocupare şi de dezvoltare a abilitaţilor personale şi manageriale ale acestora, în scopul îmbunatăţirii tranziţiei de la şcoală la o viaţă activă.
Valoarea totală a proiectului 1.707.420,84 lei

Rezultatele proiectului:

  • 4 ateliere de lucru în cadrul cărora 60 de participanţi au beneficiat de instruire prin aplicarea metodei de simulare manageriala

  • 5 dezbateri informative la care au participat 100 de studenti

  • 1 program de instruire care utilizează metoda simulării manageriale a activităţii întreprinderii