START pentru TINE!

ID-ul proiectului (acordat de instituţia finanţatoare) POSDRU/135/5.2/S/126259
Beneficiar proiect Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România
Calitatea avută în cadrul proiectului (solicitant / partener) Solicitant
Obiectivul proiectului Obiectivul general al proiectului este reprezentat de facilitarea integrării pe piaţa muncii şi creşterea capacităţii de ocupare a populaţiei din zonele rurale aferente regiunilor de dezvoltare SE, SV şi NE, prin asigurarea accesului la informaţii, la servicii de consiliere şi formare profesională şi la asistentă în domeniul antreprenorial a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, a şomerilor, a persoanelor inactive şi a persoanelor ocupate în agricultură de subzistenţă.
Valoarea totală a proiectului 6.458.721,74 lei

Rezultatele proiectului:

  • Numărul participanţilor din zonele rurale la programe integrate: 602

  • Număr de participanţi la instruire – sustenabilitate zone rurale: 602

  • Număr de participanţi FSE din mediul rural: 1105

  • Număr de participanţi FSE – femei: 766

  • Număr de persoane care beneficiază de consiliere/orientare – sustenabilitate zone rurale: 1105

  • Numărul participanţilor din zonele rurale, din care: persoane ocupate în agricultură de subzistenţă: 346

  • Numărul participanţilor la programe de formare profesională: 602

  • Numărul participanţilor la campanii de informare şi conştientizare: 1105