Centre start-up pentru tineri – Start-up centers for young people – Start-you

ID-ul proiectului (acordat de instituţia finanţatoare) POSDRU/90/2.1/S/61193
Calitatea avută în cadrul proiectului (solicitant / partener) Partener
Obiectivul proiectului Obiectivul general al proiectului îl reprezintă facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a elevilor şi studenţilor, printr-o serie de  acţiuni cu caracter inovator care vor conduce la creşterea şanselor de ocupare şi de dezvoltare a competentelor personale şi profesionale ale acestora în scopul îmbunatăţirii tranziţiei de la şcoală la o viaţă activă.
Valoarea totală a proiectului 11.622.118 lei

Rezultatele proiectului:

  • 8 centre start-up create

  • 42 de evenimente de mentorship şi 70 de ateliere de lucru de dezvoltare a competentelor personale şi antreprenoriale

  • Peste 4000 de elevi şi studenţi sprijiniţi în tranziţia de la şcoală la viaţa active