Consolidarea dialogului social în sectorul construcțiilor de mașini și construcțiilor metalice

ID-ul proiectului (acordat de instituţia finanţatoare) 304233
Perioada de implementare (1 aprilie 2024 – 31 martie 2026) (24 de luni)
Calitatea avută în cadrul proiectului (solicitant / partener)

Partener

Solicitant

Sindicatul Liberal Massa

Obiectivul proiectului Obiectivul general al proiectului il reprezinta imbunatatirea si modernizarea dialogului social din Romania, cu accent pe sectorul constructiilor de masini si constructiilor metalice prin consolidarea capacitatii PTIR si a Sindicatului Liber Massa in negocierile colective.
Valoarea totală a proiectului 2.481.151,33 lei 

Proiectul este finanțat prin Programul Educație și Ocupare (PEO) 2021-2027

Beneficiar: Asociația Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România

Obiectivele specifice ale proiectului:

 1. Consolidarea capacității PTIR și a Sindicatului Liber Massa în dialog social și activiăți specifice pieței muncii prin instruirea și formarea personalului, membrilor și a persoanelor numite sau alese în structurile de conducere ale celor 2 organizații în domeniul dialogului social, al negocierilor colective de muncă și pentru dezvoltarea competențelor digitale, prin acțiunile de digitalizare a PTIR și a Sindicatului Liber Massa, precum și prin crearea unui pachet de servicii de sprijin pentru membri în vederea promovarii dialogului social și recrutării de noi membri pentru întărirea dialogului social;
 2. Modernizarea dialogului social din România, cu accent pe sectorul construcțiilor de mașini și construcțiilor metalice, prin organizarea a 8 workshop-uri regionale, a unui workshop internațional și a unei vizite de studiu într-o țară membră a Uniunii Europene. Workshopurile regionale la care vor fi invitați stakeholderi relevanți – angajatori, patronate, sindicate, ITM, reprezentanți guvernamentali, organizații neguvernamentale și actori relevanți din sectorul construcțiilor de mașini și construcțiilor metalice – vor crea premisele unui dialog corect între principalii parteneri sociali. Workshopul internațional și vizita de studiu vor facilita accesul la expertiza internațională și transferul de bune practici în ceea ce privește dialogul social și piața muncii la nivel european;
 3. Creșterea gradului de conștientizare cu privire la importanța dialogului social din România, cu accent pe sectorul construcțiilor de mașini si construcțiilor metalice, a negocierilor colective și a serviciilor pieței muncii la nivel sectorial și regional prin organizarea unei campanii de informare și constientizare la nivel national.

Activități realizate:

 1. Management de proiect;
 2. Acțiuni care vizează consolidarea dialogului social prin digitalizarea și îmbunătățirea capacității partenerilor sociali;
 3. Acțiuni care vizează modernizarea dialogului social din România, cu accent pe sectorul construcțiilor de mașini și construcțiilor metalice;
 4. Acțiuni de formare, evaluare și certificare a rezultatelor formării;
 5. Organizarea unei campanii de informare si constientizare pentru promovarea importanței apartenenței la o organizație patronală sau sindicală, a dialogului social sectorial, a negocierilor colective și a serviciilor pieței muncii la nivel sectorial și regional;
 6. Acțiuni inovațive pentru creșterea participării organizațiilor sindicale și patronale la negocierile colective sectoriale și la consolidarea dialogului social sectorial, inclusiv prin activități de cooperare transnațională și transfer de bune practici
 7. Informare și publicitate

Rezultate asteptate:

 • Un set de proceduri de management necesare pentru implementarea proiectului;
 • Un plan de implementare realizat, acesta fiind actualizat periodic;
 • 2 strategii de digitalizare (una pentru PTIR și una pentru Sindicatul Liber Massa);
 • O platformă digitală dedicată stakeholderilor principali care doresc să afle informații despre PTIR, proiecte, evenimente, noutăți etc., în special membrilor PTIR și ai structurilor sale teritoriale, care vor avea acces la resurse și servicii suplimentare prin autentificare în cadrul platformei;
 • Un website de prezentare a Sindicatului Liber Massa – rezultatul corespunde;
 • Un pachet de servicii de sprijin ce vor fi oferite organizatiilor membre ( servicii de asistenta; servicii de consiliere si informare; servicii de formare/instruire);
 • Un ghid pentru crearea de locuri de muncă verzi și sprijinirea economiei verzi;
 • Un ghid care va conține un set coerent de măsuri pentru întărirea negocierilor colective;
 • Minim 40 de membri ai grupului țintă care vor participa la programe de formare în domeniul dialogului social, negocierilor colective și competențelor digitale;
 • O campanie de informare și conștientizare pentru promovarea importanței dialogului social sectorial, a negocierilor colective și a serviciilor pieței muncii la nivel sectorial și regional.

Acest proiect este finanțat prin Programul Educație și Ocupare (PEO) 2021-2027

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.