PRO CALIFICARE – Oportunități pentru formarea profesională continuă a angajaților

ID-ul proiectului (acordat de instituţia finanţatoare) 135539
Perioada de implementare 16 Aprilie 2021 – 15 Aprilie 2023
Calitatea avută în cadrul proiectului (solicitant / partener) Solicitant
Obiectivul proiectului Proiectul are ca obiectiv principal creșterea participării la programe de formare profesională continuă a 652 angajați din regiunile de dezvoltare Sud-Est, Nord-Est și Sud Muntenia, cu accent pe angajații cu un nivel scăzut de calificare, cu vârsta de peste 40 ani sau din mediul rural.
Valoarea totală a proiectului 4.721.290,47 lei

Principalele rezultate asumate sunt:

  • Campanie de informare și conștientizare implementată la nivelul celor 3 regiuni de referință ale proiectului, cu impact asupra 10.000 de persoane; 3 evenimente regionale de informare; minim 30 de protocoale de colaborare semnate între beneficiar și parteneri sociali/ alte entități reprezentative în vederea susținerii acțiunilor proiectului;

  • Minim 652 angajați (inclusiv PFA și întreprinderi individuale) încadrați în grupul țintă al proiectului, din care minim 196 de persoane din categoria angajați cu nivel scăzut de calificare, cu vârsta de peste 40 de ani sau care provin din mediul rural defavorizat;

  • Minim 652 membri grup țintă care beneficiază de consiliere profesională și tutorat;

  • 25 de stagii de curs implementate (5 stagii de curs de specializare „Competențe antreprenoriale”; 3 stagii de curs de inițiere “Diagnoza auto”; 4 stagii de curs de specializare “Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere”; 4 stagii de curs de inițiere “Competențe informatice”; 3 stagii de curs de calificare nivel 2 “Lucrător în comerț”; 2 stagii de curs de calificare nivel 2 “Sudor electric”; 2 stagii de curs de calificare nivel 2 “Lucrător finisor pentru construcții”; 2 stagii de curs de calificare nivel 2 “Patiser”);

  • Minim 652 de membri ai grupului tinta participanti la programele de formare;

  • Minim 522 participanti (peste 80% din participantii la cursuri) vor fi certificati si vor obtine diploma recunoscuta de ANC;

  • Raport de cercetare “Soluții inovative pentru creșterea participării angajaților la FPC” realizat și diseminat;

  • Alte rezultate (proceduri, rapoarte, întâlniri, comunicate, afișe etc.).